5Шрифти в полграфии, класифікація шрифтів

Іспит: Тит ЗМІ(2й колоквіум)

Шрифт є 1їм з основних образотворчих елементів текстового друкованого видання. Він - носій інформації й засіб відтворення тексту в книзі, журналі, газеті або будь-якому добутку печатки. Основне його призначення - передача змісту за допомогою читання. Шрифт - це, насамперед, комплект знаків, необхідних для відтворення тексту на якій-небудь мові на відбитку, отриманому поліграфічними засобами. Шрифт - 1) графічна форма знаків певної системи листа; 2) комплект літер, що відтворює який-небудь алфавіт, а також цифри й знаки. Шрифти розрізняються по характері мал. (гарнітурі), нахилу (прямий, курсивний, похилий), насиченості (світлий, напівжирний, жирний), розміру (кеглю) і т.д. Шрифтове виділення - використання шрифтів, відмінних від основного тексту гарнітур, накреслень, кеглів, а також заголовних і капітельних букв із метою виділення окремих частин тексту. Шрифти характеризуються:
· графічною основою знака писемності;
· мал.;
· накресленням;
· розміром
Під графічною основою знаків мається на увазі комплекс знаків алфавіту, необхідний для відтворення тексту на якій-небудь мові: російському, гречок., вірменському, грузинському, ньому., англ. і ін. мові. Склад алфавіту й характерний загальний вигляд шрифтів визначається історично сформованими національними особливостями писемності. Рис. знаків шрифту має свої стилістичні особливості, які зложилися історично. Вони умовно визначають призначення шрифту по видах літератури (худий., наукова) і по ролі шрифту у виданні (текст, заголовок і ін. елементи видання). 1 з головних ознак, що характеризують малюнок шрифту, - відношення товщини основних і сполучних штрихів. Основні штрихи букв звичайно завершуються зарубками, які мають різні закінчення. Накреслення шрифтів характеризується насиченістю й товщиною штрихів, нахилом основних штрихів щодо горизонтальної лінії шрифту, висоти знаків і характером заповнення, мірами ширини штрихів. По насиченості розрізняються шрифти: світлі, напівжирні й жирні. По нахилі основних штрихів розрізняють шрифти: прямі, з вертикальними основними штрихами, курсивні, що характеризуються відхиленням основних штрихів від вертикального положення й тим, що мал. малих літер (наприклад, а, год, д, т і ін.) до деякої міри нагадує букви, написані від руки. Похилі шрифти повторюють мал. всіх знаків прямого шрифту, але основні штрихи нахилені звичайно вправо або вліво, що зустрічається рідше. По відносних розмірах ширини й висоти знаки шрифту діляться на 5 гр.: нормальні, вузькі, сверхузкие, широкі й сверхширокие. У нормальних шрифтах відношення ширини очка до висоти становить приблизно 3:4. ‚ вузьких шрифтах це відношення становить приблизно 1:2, а в широких - 1:1, у деяких випадках ширина очка перевищує його висоту (сверхширокие шрифти). По характері заповнення штрихів шрифти бувають: нормальні, контурні, виворітні, відтінені, штриховані й ін. ‚ всі вони (крім шрифтів нормально заповнених) мають спец. призначення. У практиці використовуються рідко, наприклад, для набору запрошень, афіш, рекламних видань і т.п. Кегль шрифту - 1на з основних характеристик, що визначають його розміри. Це висота в типографських пунктах прямокутника, у який може бути вписаний будь-який знак алфавіту даного розміру з обліком верхнього й нижнього просвіту, необхідного для утворення межстрочного пробілу (інтерліньяжу). Ширина прямокутника залежить від форми знака. Так, наприклад, для букви "Ш" ширина прямокутника буде більше в порівнянні із шириною прямокутника для цифри "1" або знака вигуку"!". У більшості комп'ютерних видавничих систем, що одержали поширення в Росії, використовується англ. типометрическая система вимірів, у якій 1 пункт (1/72 дюйма) дорівнює 0,352 мм. На відміну від застосовуваної у вітчизняній поліграфії вимірювальної системи франц. типографського пункту (1/72 франц. дюйма), рівного 0,376 мм. Шрифти, що мають кегль до 12 пунктів (включно), прийнято вважати текстовими, а шрифти, кегль яких більше 12 пунктів, називаються титульними або заголовними.Гарнітурою шрифтів називається комплект шрифтів однакового мал., але різного накреслення й розміру (кеглів). Гарнітури мають умовні назви, наприклад, літературна, звичайна, плакатна й ін. На якість відтворення шрифту сильний вплив робить технологія друкування і якість поверхні матеріалу, що запечатується, що й привело до великої розмаїтості шрифтів. Шрифти по своєму призначенню й обл. застосування діляться на книжкові, газетні, плакатно-афішні, картографічні, декоративні, рекламні. Крім того, можна виділити особливу гр. шрифтів спец. призначення, наприклад, шрифти для набору документів суворої звітності (банківські чеки, книжки ощадних кас і ін.), імітаційні шрифти, наприклад, шрифти, мал. яких близький до каліграфічного листа

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе