Фольклор Прислів’я й приказки — художній аналіз. Дитячі народні казки

Життя селянських синів, що шукали собі волі, кінчалася, як правило, острогом, кайданами, в'язницею. Трагедія бунтарів відтворена з великою виразною силою в тюремних піснях: тужить у клітці ясний сокіл; жайворонок тішить своєю невигадливою піснею колодників у земляній в'язниці; шумить дубровушка - молодець думу думає: заранку допит у царя й страта

Неозора область життя, охоплена прислів'ями й приказками. Прислів'я й приказка - одночасно і явище мови, і явище мистецтва. Ємне пословичное судження тільки в мові розкриває свій зміст. «Не у свої сани не сідай» - - говорить прислів'я. Її вживають, коли хочуть сказати: не рівняйся з тим, хто тобі не рівний по положенню, але вона може мати й інший зміст: не берися не за свою справу. А як різноманітні можуть бути самі випадки, до яких застосовують це прислів'я. Їх просто неможливо перелічити

Варто подумати над тим, чому ми не прямо називаємо речі своїми іменами, а прибігаємо до обхідної мови, натякам, аналогії, що завжди є в кожному справжнім прислів'ї. Справа в тому, що прислів'я, крім узагальненої думки, містить оцінку - глузування, жаль, захват, подив, - виражає людські почуття. От і прислів'я «Не у свої сани не сідай» народ уживає для осудження, змішаного із глузуванням. А. С. Пушкін розповідає про старого, з казки про золоту рибку:

А в дверях-те стража підбігла,

Сокирами ледве не порубала.

А народ-те над ним насміявся:

«Поделом тобі, старий нечема!

Надалі тобі, нечема, наука:

Не садися не у свої сани!»

Поет уловив особливості вживання прислів'їв у народній мові

Приказка - загальноприйнятий образний вислів і теж існує в мові для емоційних оцінок. Одна справа сказати про кого-небудь, що він прийшов раптово, інше - сказати: «Звалився як сніг на голову». Це не просте визначення раптовості, але й вираження досади, подиву, здивування

Приказка відрізняється від прислів'я тим, що вона завжди частина судження: «Він (вона, воно, вони) звалився (звалилася, звалилося, звалилися) як сніг на голову». Інша справа прислів'я - вона підкріплює мову мовця окремим самостійним судженням. «Волков боятися - у ліс не ходити»; у цьому прислів'ї втримується окрема думка про те, що в справі не слід страшитися труднощів, а якщо боятися, то й братися не треба.

Джерела:
В. Анікін Живаючи вода. Збірник російських народних пісень, казок, прислів'їв, загадок. Изд. 2-е. Сост., вступить, ст. і примеч. В. П. Анікіна. Оформл. Л. Зусмана. М., «Дет. літ.», 1977. 367с.

Анотація: Цей збірник - антологія російської усної народної творчості. У нього входять казки, билини, пісні, прислів'я, приказки, загадки й інші фольклорні добутки.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе