Глускина — Буддизм і рання японська поезія

А. Е. Глускина БУДДИЗМ І РАННЯ ЯПОНСЬКА ПОЕЗІЯ (за матеріалами "Манъесю") (Глускина А. Е.

Замітки про японську літературу й театр. - М., 1979. - С. 147-168) Як відомо, буддизм прийшов у Японію через Китай і головним чином через Корею в VI в. Традиційною датою його проникнення вважається 552 р. , хоча фактично відомості про нього через китайських і корейських переселенців надходили й раніше .

Незважаючи на порівняно швидке поширення буддизму в Японії, він спочатку із працею прокладав собі дорогу й був зустрінутий "вогнем і мечем". Перші статуї буддійських божеств і храми були зруйновані й спалені. Ішла жорстока боротьба між прихильниками й супротивниками нового віровчення. Хоронителем національного культу синто виступали могутні пологи Накатоми й Мононобе, ревним заступником і послідовником буддизму був рід Сога .

Інтриги й змови коштували життя деяким учасникам цієї боротьби. Але все-таки буддизм став офіційно визнаною релігією. Гарячим адептом її був принц Сетоку, або Сетоку-Тайси (572-621), син імператора Есей, член клану Сога, з ім'ям якого звичайно зв'язується твердження нової релігії в Японії. Уважається, що під його впливом в 594 р. був виданий едикт, що пропонував членам імператорського роду й сановникам прийняти буддизм.

У часи правління Сетоку як принц-регента споруджувалися буддійські храми, монастирі, зокрема знаменитий Хорюдзи, був уведений буддійський церемоніал при дворі й став відзначатися день поминовения померлих об-бон Після його смерті (624) у країні налічувалося майже 50 буддійських храмів, понад 800 буддійських ченців і більше 500 черниць . Посилена популяризація буддизму відзначена в роки правління імператорів Тендзи ( 662-671) і Сему ( 724-748). Царювання останнього ознаменувалося будівлею відомого буддійського храму Тодайдзи в Нара й установкою грандіозної позолоченої статуї будди (Дайбуцу) висотою близько 16 м. Величезні засоби, витрачені на створення цієї статуї, показують, яке значення надавалося тоді буддизму. Столиця Нара стає релігійним центром країни. До цього часу в Японії було вже шість буддійських сект: Куся, Дзедзицу, Санрон, Хоссо, Рицу й Кегон. В 737 р. імператор Сему зобов'язує кожної провінції будувати буддійський храм . Зазначений період характеризується розквітом архітектури, скульптури, живопису й прикладного мистецтва, поставлених на службу буддизму. Високого рівня досягає техніка лиття, необхідного для виготовлення храмового начиння, скульптур буддійських божеств, а також різьблення по металі й дереву. Серед збережених пам'ятників архітектури, мистецтва й предметів матеріальної культури VIII в. - буддійські храми й пагоди, рідкої виразності скульптурні портрети відомих проповідників цього навчання, чудове зображення Мироку (Майтрея), настінний живопис великої художньої цінності, сувої, що містять буддійські тексти з ілюстраціями, курильници, чаші, жаровні й т.д. . В умовах досить широкого поширення буддизму природно, що й поезія, інтерес до якої в придворних і чиновницьких колах був надзвичайно великий (знання віршів і вміння складати їх уважалося ознакою освіченості), не могла не бути порушена новими віяннями, нехай спочатку й у незначному ступені. Пам'ятник японської поезії "Манъесю", що охоплює різні історичні періоди (у ньому поміщені записи народних пісень, що належали дофеодальній епосі, добутку V-VII і переважно VIII в.), в основному відбиває релігійно-магічну практику раннього синтоїзму, однак у ньому представлене деяке число пісень, так чи інакше пов'язаних з буддизмом. На думку японських учених, вплив останнього починає позначатися лише в піснях пізнього періоду . У вступних статтях до комментированним видань пам'ятника дослідники (Сасаки Нобуцуна, Такеда Юкити, Такаги Итиноске й ін.) не приділяють особливу увагу проблемі впливу буддизму . У ряді робіт вона розглядається в загальному плані іноземних впливів - даосизму й конфуціанства, - окремі елементи яких також зустрічаються в "Манъесю" . У деяких спеціальних роботах, присвячених впливу буддизму на японську літературу, висловлюється думка, що "пісні пам'ятника майже позбавлені буддійського фарбування" . Досить сказати, що з 4516 пісень приблизно тільки в 300 видний зв'язок з новим віровченням, щоб зрозуміти, як мало ще ця сфера художнього створення була порушена буддизмом. Проте зазначені добутки різноманітні й заслуговують на увагу. Умовно їх можна розділити на чотири категорії: 1) пісні, що відбивають буддійські ідеї тлінності земного існування ( Сеге-Мудзе); 2) пісні, що свідчать про проникнення буддизму в сферу похоронної обрядовості; 3) пісні, у яких виражене його вплив на систему поетичної образності; 4) пісні, що показують відношення народу й придворних до нової релігії. До речі, частина цих пісень була складена буддійськими ченцями. Таким чином, даний матеріал представлений як би на різних рівнях: ідеологічному, обрядово-побутовому, літературному й соціальному. Подібний розподіл, зрозуміло, потрібно розглядати тільки як прийом спрощення, що дозволяє більш наочно обрисувати зміст пісень, тому що всі вони, по суті, внутрішньо тісно зв'язані й у підсумку характеризують те саме явище Значне число пісень першої категорії ставиться до плачів. Це в основному авторська поезія, серед добутків якої багато хто належать відомим поетам VIII в. Те, що саме вчення про тлінність земного буття одержало широкий відгук у Японії, пояснюється, на наш погляд, значною мірою умовами життя населення островів. Природні нещастя - землетрусу, грандіозні шторми на море, урагани - і безпорадність народу в боротьбі зі стихіями породили думки про ненадійність існування. Буддійське навчання знайшло тут підготовлений ґрунт. Тому, аналізуючи матеріал пам'ятника, варто розрізняти пісні, породжені умовами життя народу, незалежно від проникнення буддизму, і пісні, що від
бивають сприйняття миру, що зложилося під впливом буддійських навчань. Воно викликає роздуми, але ще не стає глибоким усвідомленням буття. В "Манъесю" подібні настрої виражені по-різному - і в плані художній і композиційному: часом мотив тлінності виступає головною темою всього поетичного добутку, іноді тільки зачином або кінцівкою, іноді ж втілюється в якому-небудь образі. Як особлива тема даний мотив зустрічається, зокрема, у творчості Яманое Окура й Отомо Якамоти (VIII в.). Один з образованнейших людей своєї епохи, Окура був вихований на китайській літературі й поезії. Він жив один час у Китаї в складі японського посольства. Природно, нові віяння в області ідеології не могли не торкнутися його, як і інших японських поетів, що належали до придворного "інтелігенції". Його добуток так і називається "Поема жалю про швидкоплинність життя" (V - 804) . Починається вона із загального вступу: Як неміцний цей мир, У ньому надії людям немає! Так само, як пливуть Роки, місяці й дні Один за одним вслід, Усе міняється навкруги, Приймаючи різний вид... Е-Але нака-но субенаки моно-ва тосицуки-ва нагаруру готоси торицудзуки оикуру моно-ва момокуса-ни Далі, говорячи про пору розквіту в житті людини, поет журиться із приводу тлінності його існування: Але той розквіт Удержати не можна - Все пройде: На пасмо волось, Черних раковин чорній, Незабаром іній упаде. І на свіжість Червоних щік Швидко ляже Мережа зморшок... Струми-Але сакари-о тодомикане сугусиярицуре міна-на вата кагуроки ками-ні ицунома-ка симо-но фурикему куренаи-але омоте-но уе-ни идзуку але ка сива-га китариси Тій же темі присвячений ліричний добуток одного із кращих поетів "Манъесю" Отомо Якамоти "Пісня, що виражає сум про неміцність цього миру" (XIX - 4160), що він створив не без впливу Окура. З тої пори, як у світі є Небо й земля, Говорять, передають Віддавна зі століття в століття, Що невічно цей мир, Тлінний і порожній. І коли піднімеш погляд И оглянеш далечінь небес, Бачиш, як міняє лик Навіть світлий місяць. І дерева серед гір Розпростертих невірні: У день весни Цвітуть на них ароматні квіти, А лише осінь настає, Ляже біла роса... І летить уже з галузей У грізному вихрі Червоний аркуш... Так і люди на землі - Коротке їхнє сумне століття: Яскраво-червоний, свіжий колір Втратить швидко блиск. Ягід шовковичних чорній Чорне волосся перемінить колір. І посмішка поутру Ввечері вже не та... Як, що летить вітерець, Що незримо для очей людських, Як поточна вода, Що не можна зупинити, Все невечно на землі... Усе міняється навколо... Аме цути-але струми хадзиме е енонака-ва цуненаки моно те катарицуги нагараекитаре аманохара фурисаке миреба теру цуки мо митикаке сикери асихики-але яма-но конуре мо хару сареба хана сакиниои аки дзукеба цуюсимо оите Кадзе мадзири момидзи тирикери уцесеми мо каку номи нараси куренаи-але иро мо уцурои нубатама-але курогами кавари аса-але еми юбе кавараи фуку кадзе-але миену-га готоку юку мидзу-але томарану готоку цуне мо наку уцуроу Ці настрої Якамоти виражає в ряді пісень антології (наприклад, III - 466). Але в неміцному світі тут Жалюгідний тлінна людина, Немов іній иль роса, Швидко зникає він... Уцесеми-Але кареру мі нареба цую симо-але канеру га готоку В одній із чотирьох книг свого ліричного щоденника (XIX), у пісні 4214, він знову вертається до думки про швидкоплинність людського життя: Цей тлінний жалюгідний мир Повний скорботи й туги. Ах, квіти, що в ньому цвітуть, Швидко свій міняють колір, Люди смертні землі - Жалюгідне їхнє недовге століття Енонака-Але укеку цуракеку саку хана мо струми-ні уцуроу уцесеми мо цуне наку арикери У трохи зміненому варіанті подібні мотиви звучать у піснях кн. XVII - 3963, 3969 і ін. Висловлення про неміцність земного існування зустрічаються також у добутках невідомих авторів, зокрема в пісні 2756 кн. XI: Адже ти лише людина З непрочною судьбою, Як місячна трава цукигуса. ПРО, що ти можеш знати, мені говорячи: Ми після зустрінемося з тобою Цукигуса-Але кареру иноти-ни ару-хито-про ика ні сирите ка ноти мо аваму те ю Або в інших піснях: Ах, щороку Знову розцвітає зливу, Але для тебе, Для смертних у цьому світі Весна не вернеться ніколи... Тоси-Але ха-ни уме-ва сакедомо уцесеми-але е-но хито ками си хару накарикери (X - 1857) Коли проходить зимова пора И дні весняні всюди наступають, Роки й місяці Знову коло свій починають, И тільки людина все до старості йде... Фую сугите хару си китареба тосицуки-ва Арата наредомо Хито-Ва фуриюку (X - 1884) Серед гір Хацусе, Схованих від усіх, Світлий місяць, що в небесах сіяє, Зменшуючись, виростає знову. Людина ж вічності не знає. Коморику-Але Хацу

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе