Книга Статечна царського родоводу

СТАТЕЧНА КНИГА (Книга Статечна царського родоводу) - один з видатних добутків російської середньовічної історіографії - була створена в 1560-1563 р. під керівництвом митрополита всея Русі Макария і його спадкоємця Панаса. Вона містить виклад подій вітчизняної історії від покликання варягів по 1563 р. Своєрідність пам'ятника полягає в тім, що його оповідання будується не по роках, як у літописах, а розчленовано на 17 розділів - “ступенів”, що відповідають сімнадцяти поколінням російських великих князів: від Володимира Святославича до Івана Грозного

У символічному ж розумінні “ступеня” - це щабля, що ведуть до Бога. У центрі кожного ступеня перебуває біографія великого князя, поруч із якої поміщені життєписи митрополитів і святих, що жили в цей час. Тим самим “російська історія стає генеалогічно єдиним ланцюгом святих московських государів і їхніх предків” (Н. Н. Покровський). Як джерела С.К. було використане широке коло літописних пам'ятників і житій святих. Головним літописним джерелом послужив Літопис Никоновская і її продовження. Приваблювані житійні твори піддавалися редагуванню: скорочувався риторичний елемент і вносився конкретно-історичний матеріал. Основу політичної концепції С.К. склала многообразно затверджена апологія московського самодержавства в сполученні з ідеєю про необхідність приголосної діяльності великого князя й глави церкви. С.К. мала високий авторитет у російському суспільстві XVI-XVIII вв., утворила велику рукописну традицію. У цей час відомо понад 80 списків пам'ятника, самий пізній з яких був створений в 1790-і рр. В XVII в. російським урядом двічі вживали спроби створити на основі С. К. офіційну історію Росії, доповнивши її матеріалами про наступні царювання. Для цього в 1657 р. створювався Записний наказ, а в 1682 р.-палата будови Статечної книги. На основі С.К. в 1675-1677 р. архімандритом Макарьево-Желтоводского монастиря Тихоном була складена Латухинская статечна книга, а в 1716-1718 р. піддячим Посольської канцелярії И. Ю. Юр'євим - “Звістка про життя й дійства державствующих великих князів російських” (Юрьевская статечна книга).

Д. О. Сєров

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе