Ломоносов як учений суспільний діяч — художній аналіз. Ломиносів Михайло Васильович

Різнобічної була діяльність Ломоносова в області культури. Самим чудовим було в ньому сполучення вченого, суспільного діяча й поета. Як учений Ломоносов працював в області багатьох наук, виявивши надзвичайну широту й різнобічність своїх дарувань, виняткову творчу обдарованість. Він зробив багато найважливіших відкриттів, особливо в улюблені їм науках - фізику й хімії. Так, випередивши на сто років свій час, він довів, що тепло виходить від внутрішнього руху молекул - дрібних часток, з яких складаються всі навколишні нас тіла. Він розробив теорії газу й світла, які лише багато ліг через сталі надбанням західноєвропейської науки, і зробив важливі відкриття в області атмосферної електрики. Він організував першу в Росії хімічну лабораторію, увів хімічні ваги, відкрив закон збереження речовини й енергії й т.д. Він поклав початок таким наукам у Росії, як мовознавство, історія, географія

У своїй науковій діяльності Ломоносов завжди прагнув поставити науку на службу людству, своїй батьківщині в першу чергу, намагався зробити науку надбанням суспільства. Так, наприклад, він перший у Росії став читати публічні лекції по фізиці

Ці прекрасні риси Ломоносова-Ученого нерозривно були зв'язані в ньому з видатними якостями суспільного діяча. Гарячий патріот, Ломоносов не щадив себе в боротьбі за благо батьківщини, за вітчизняну науку. «Я до сему себе присвятив, - говорив він, - щоб до труни мого з неприятельми наук російських боротися... стояв за них змолоду, на старість не покину». Протягом всієї своєї роботи в Академії наук він вів боротьбу проти іноземців, що очолювали академію, тому що вони перешкоджали розвитку освіти в Росії й перепиняли доступ до науки росіянином

У численних своїх добутках - науковий, публіцистичний і поетичних - Ломоносов висував і відстоював необхідність поширення освіти в Росії, розвитку в ній промисловості, наукової розробки питань сільського господарства, створення російських фахівців у всіх областях знання. Але основна увага Ломоносова бути приділено боротьбі за освіту. Він вимагав, щоб доступ до утворення був відкритий всім станам, у тому числі й селянству. Він глибоко вірив у творчі сили й здатності російського народу. По ідеї Ломоносова в 1755 році був заснований Московський університет, що носить тепер, у радянську епоху, ім'я свого великого засновника.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе