Мова й культура Мова й історія народу


У ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ Рекомендації Введення Загальні відомості про мову. Мова й культура. Мова й історія народу. Основні зміни в російській мові пострадянського часу. Проблеми екології мови. Російська мова в сучасному світі. Функції російської мови як навчального предмета.  Наука про російську мову.

Видатні вчені-русисти. Система російської мови Мова як система.

Основні рівні російської мови. Фонетика російської мови, орфоепія, лексика й фразеологія, морфемика й словотвір, граматика. Морфологія й синтаксис. Лексикографія. Орфографія й пунктуація. Повторення вивченого.

Мовлення Поняття про російську літературну мову і язикову норму. Основні вимоги до мовлення: правильність, точність, виразність, доречність уживання язикових засобів. Функціональні стилі мовлення і їхні основні особливості. Типи норм (орфоепічні, акцентологічні, лексико-фразеологічні, граматичні, стилістичні, орфографічні й пунктуаційні).

Основні норми сучасної літературної вимови й наголосу в російській мові. Нормативне вживання форм слова, слів і фразеологізмів. Нормативна побудова словосполучень і речень різного типу. Уживання слів і фразеологічних зворотів у строгій відповідності з їхнім значенням і стилістичними властивостями.  Норми російського правопису. Роль лексичного й граматичного аналізу при написанні слів різної структури й значення. Роль пунктуації в письмовому спілкуванні.

Значеннєва роль розділових знаків. Способи оформлення чужого мовлення. Цитування. Виразність російського мовлення. Джерела її багатства й виразності. Виразні засоби російської фонетики. Благозвучність мовлення.

Звукопись як образотворчий засіб. Роль наголосу у віршованому мовленні.

Інтонаційне багатство російського мовлення. Виразні словотворчі засоби.

Індивідуальні новотвори; використання їх у художнім мовленні.  Виразні засоби лексики й фразеології. Основні види тропів і використання їхніми майстрами російського слова .

Стилістичне фарбування слова й фразеологізму. Зображальні можливості синонімів, антонімів, паронімів, омонімів. Особливості вживання фразеологізмів у мовленні.

Крилаті слова, прислів'я й приказки й використання їх у мовленні. Виразні засоби граматики. Граматична синонімія як джерело багатства й виразності російського мовлення. Зображувально-виразні можливості морфологічних форм і синтаксичних конструкцій.  Стилістичні функції порядку слів. Стилістичні фігури, засновані на можливостях російського синтаксису.

XVIII-XX вв. Друга половина XX століття

Если домашнее задание на тему: » Мова й культура Мова й історія народу оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.