Мова як система Рівні мови Поняття літературної мови і його ознаки

Іспит: Сучаснийий російський мова

Дж. Свифт сказав: "мову – цей засіб вираження думок і бажань людей". Мова виражає наші почуття, люди схильні до бажання обмінюватися своїми почуттями, бажаннями. Обмін – спілкування – найважливіша функція язикової системи.. У процесі спілкування ми користуємося словами, які поєднуються у висловлення й у процесі спілкування заміщають об'єкти. Заступники слів – знаки, а мова – знаковою системою. Знак слова не може існувати без інших підлеглих йому знаків, звуків і морфем. Слово – знак не тільки підкоряє інші системи, але й входить в іншу, вищу систему. Слово знак має не тільки форму, але й зміст, де немає симетрії: значення слова дуб ("дерево","дурний", "човен"). Значення слова роблять слово знаком. Слово як знак коштує в центрі язикової системи, але воно перебуває в ряді інших одиниць мови, які зв'язані один з одним, але воно перебуває в ряді інших одиниць мови, які зв'язані один з одним упорядковане, ієрархічно, і утворять єдине ціле – систему мови. Рівні мови: Рівень Знак, функція Фонетичний (нижчий) Знак: фонема Сприйняття, розрізнення мови "Я сама піймала сома" декодування Морфемний (словотворчий) Знак: морфема Утворення слів і їхніх форм гір(корінь): гора – горіти (омонимични) афікси 120 тис слів 7500 корінь 3500 афіксів Щодня 50 нових слів Лексичний Знак: слово номінативний Граматичний: А) морфологічний (частина мови) Б) синтаксичний Речення інтоноване А) Знак: частина мови Перетворює слово в частину речення Б) Знак: синтаксис

Комунікативна функція (пізнаємо навколишній світ, різні науки) Когнітивна функція (пізнання) (основа – словник)

Мова – система знаків і способів їхнього з'єднання, що є знаряддям вираження думок, почуттів, є засобом спілкування між людьми Структура російської мови: синтетична, на відміну від англійського – аналітична. В англійському – порядок слів, росіянин використовує морфеми, словотвір. Маленький будинок = будиночок A house – a little house "Розподіл мови на літературн і народний значить тільки, що ми маємо, так сказати, сира мова й оброблений майстрами" Горький

Срлитературнийя – нормована мова, що обслуговує культурні потреби російського народу. Вища форма національної мови. Нормированность полягають у тім, що всі слова за зразком – словник

В?овни мови?- основні яруси язикової системи, її підсистеми, кожна з яких представлена "сукупністю щодо однорідних одиниць" і набором правил, яким підкоряються їхнє використання й класифікація. Одиниці різних рівнів можуть входити одна вдругую.

Літературна мова - оброблена форма загальнонародної мови, що володіє в більшому або меншому ступені письмово закріпленими нормами; мова всіх проявів культури, що виражаються в словесній формі

У лінгвістиці виділені основні ознаки літературної мови. До них ставляться:

Обработанность; Стійкість; Обов'язковість для всіх носіїв мови; Нормированность; Наявність функціональних стилів.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе