My future profession (Моя майбутня професія)

Усна тема по англійській мові з перекладом: My future professionMy future profession

There are a lot of interesting and useful professions. I am going to become a teacher. I suppose my future profession to be one of the most important nowadays.

My future speciality is English (Literature, Russian, History, Geography). I love children very much and to become a teacher has been my dream since my early childhood.

To teach and to bring up children is the most important and noble thing, to my mind. I am eager to get the proper education to be able to do my best to teach my future pupils my favourite subject. I'll try not only to help them to master it. I'll try to help them to become good and clever people, to be honest, kind and noble.

Children are our future and I want them to be really good and educated people. Of course, the profession of a teacher is not an easy one. It demands a lot of knowledge, a lot of tenderness of feeling and sometimes a lot of patience. But I hope, that I'll be a good teacher and that my pupils will like me and my subject.

Переклад тексту: My future profession

Є багато цікавих і корисних професій. Я збираюся ставати викладачем. Я припускаю, що моя майбутня професія буде одним з найважливіших у сьогодення час

Моя майбутня спеціальність є англійською (Література, російська мова, Історія, Географія). Я люблю дітей дуже, і ставати викладачем була моя мрія починаючи з мого раннього дитинства

Викладати й піднімати дітей - найважливіша й шляхетна річ, до моєї думки. Я прагну змушувати належне утворення могти прикласти всі зусилля, щоб викладати моїм майбутнім учням мій улюблений предмет. Я буду пробувати не тільки допомогти їм справлятися із цим. Я буду пробувати допомогти ним ставати гарними й розумними людьми, чесно говорячи, добрі й шляхетний

Діти - наше майбутнє, і я хочу, щоб вони були дійсно гарними й утвореними людьми. Звичайно, професія викладача не легкий. Це вимагає велике знання, багато ніжності почуття й іноді велике терпіння. Але я сподіваюся, що я буду гарним викладачем і що мої учні будуть любити мене й мій предмет

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе