Російський мова


Російська мова в самому широкому змісті слова - це сукупність всіх слів, граматичних форм, особливостей вимови всіх російських людей, тобто всіх, мовців російською мовою як на рідному

Серед різновидів російської мови чітко виділяється російська літературна мова. Він справедливо вважається вищою формою національної мови

Літературна мова - це мова нормований. У мовознавстві нормою називають правила вживання слів, граматичних форм, правила вимови й правопису, що діють у даний період розвитку літературної мови. Норма затверджується й підтримується мовною практикою культурних людей, зокрема, письменників, що черпає скарби мовлення з мови народу

По писемних пам'ятках ми можемо простежити розвиток нашої мови за тисячу років. За цей час відбулася безліч змін із семи типів відмінювання (так ще з багатьма варіантами) утворилося три, замість трьох чисел (єдине, двоїсте й множинне) нам відомо тепер тільки два, збіглися один з одним або витиснули один одного різні відмінкові закінчення, у множині майже перестали розрізнятися іменники чоловічого, середнього й жіночого роду. І так далі нескінченно. Сотні й сотні замін, підстановок, різних, іноді не відзначених у пам'ятниках змін. У мовленні однієї людини й у мовленні багатьох людей, випадкових і навмисних, тривалих і моментальних, забавних і повчальних. Це невгамовне море шумить десь за нашою спиною, воно пішло з нашими предками. Це море - їхнє мовлення. Але замість усього того, що відстоялося й зміцнилося, ми одержали нову систему мови, систему, у якій поступово відкладалося сучасне нам мислення. Простий приклад у мові древніх чоловік три роди (чоловічий, середні й жіночий), три числа (єдине, множинних і двоїсте), дев'ять відмінків, три простих часи. Сучасна ж мова вибирає більше строге й зручне, двійкове протиставлення. Спрощується також система відмінків і часів. Мова щораз повертається своїми гранями таким чином, як потрібно цій саме епосі. З нескінченної практики мовлення народжується обновлена мова

Культура мовлення - порівняно молода галузь науки про мову. Як самостійний розділ цієї науки вона оформилася під впливом корінних соціальних зміні, що відбулися в нашій країні. Прилучення широких народних мас до активної суспільної діяльності зажадало посиленої уваги до підвищення рівня їхньої мовної культури

Що ж становить зміст розділу науки про мову, що називається “Культура мовлення”? У ньому, як у розділі “Стилістика”, вивчається мовлення, але тільки з іншого погляду Стилістика відповідає на питання: Які існують стилі мовлення? Чим вони відрізняються друг від друга? Які язикові особливості характерні для кожного стилю? Але адже в рамках того самого стилю люди створюють різні по якості висловлення, одні з них будуть удалими, інші менш удалими, треті зовсім невдалими. Якісною оцінкою висловлень і займається культура мовлення. Вона як розділ мовознавства розглядає наступні питання: Як користується людина мовленням з метою спілкування? Яка в нього мовлення - правильна або неправильна? Як удосконалювати мовлення?

У сучасній лінгвістиці розрізняють два рівні мовної культури людини - нижчий і вищий. Для нижчого рівня, для першого щабля оволодіння літературною мовою, досить правильності мовлення, дотримання норм російської літературної мови. Існують норми лексичні, орфоепічні (фонетичні), граматичні - словотворчі, морфологічні, синтаксичні. Лексичні норми фіксуються в тлумачних словниках у вигляді тлумачення значенні слів і їхньої сполучуваності з інакше кажучи, інші норми розкриваються в допомога із граматики літературної мови, у спеціальні словниках-довідниках

Якщо людина не допускає помилок у вимові, у вживанні форм слів, у їхньому утворенні, а побудові реченні, мовлення його ми називаємо правильною. Однак цього мало. Мовлення може бути правильної, але поганий, тобто не відповідати цілям і умовам спілкування. У поняття гарного мовлення включаються як мінімум три ознаки багатство, точність і виразність. Показниками багатого мовлення є великий обсяг активного словника, розмаїтість використовуваних морфологічних форм і синтаксичних конструкцій. Точність мовлення^-це вибір таких язикових засобів, які щонайкраще виражають зміст висловлення, розкривають його тему й основну думку. Виразність створюється за допомогою відбору язикових засобів, у найбільшій мері відповідним умовам і завданням спілкування

Якщо людина має правильне й гарне мовлення, воно досягає вищого рівня мовної культури. Це значить, що він не тільки не допускає помилок, але й уміє щонайкраще будувати висловлення відповідно до мети спілкування, відбирати найбільш підходящі в кожному випадку слова й конструкції, з огляду на при цьому, до кого й при яких обставинах він звертається

Високий рівень мовної культури - невід'ємна риса культурної людини. Удосконалювати своє мовлення - завдання кожного з нас. Для цього потрібно стежити за своїм мовленням, щоб не допускати помилок у вимові, у вживанні форм слів, у побудові реченні. Потрібно постійно збагачувати свої словник, учитися почувати свого співрозмовника, уміти відбирати найбільш підходящі для кожного випадку слова й конструкції

Проблема “Мова й суспільство” широка й многопланова. Насамперед мова соціальна по своїй сутності. Основна його функція - бути засобом, знаряддям спілкування людей. На базі цієї функції й у зв'язку з нею здійснюються мовою й інші функції - впливу, повідомлення, формування й вираження думки. Ці функції також соціальні

Можна сказати, що суспільство має таку мову, який суспільством створений, і використає мову так, як уміє й може. Вплив мови на суспільство підсилюється разом з розвитком самого суспільства - це вплив зростає в міру розвитку виробництва, техніки, науки, культури й держави. Мова бере участь в організації праці, у керуванні суспільним виробництвом, діяльністю установі, у здійсненні процесу утворення й виховання членів суспільства, у розвитку літератури й науки

Суспільство впливає на мову, але й мова, у свою чергу, впливає на суспільство, беручи участь у різних областях життя й діяльності людей

Если домашнее задание на тему: » Російський мова оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.