Шаповал — Жаргонне слово в художньому тексті й словнику

В. В. Шаповал ЖАРГОННЕ СЛОВО В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Й СЛОВНИКУ (Художній текст і культура. V. Матеріали міжнародної наукової конференції.

- Володимир, 2003. - С. 196-201) Опис жаргонного слова в художньому тексті й тексті словника являють собою два різних способи відбиття живого мовлення. Ці описи разнонаправлени. Один опис інкорпорується в художній текст.

Важко собі представити, щоб у десятку детективів Б. Акунина не найшлося місця для фени кінця XIX століття - "блатної музики", особливого жаргону злочинних елементів. Дійсно.

Російські фартові хлопці розмовляють на сторінках Акунина у двох книжках: "Статський радник", "Коронація". У романі "Статський радник" феня зустрічається в главі шостий "екс": Фартовий 'пов'язаний з удачею (про злочинця, його справі)' (С.

121, 124), Малява 'наведення, об'єкт крадіжки' (С. 121), Баклан 'недосвідчений у злодійській справі людин' (З. 125, 135), Фоска 'дрібна карта; незначна людина' (С. 136), Слам 'злодійський видобуток' (С. 125). Всі ці слова вжиті в тексті досить коректно.

Наприклад, у сучасному жаргоні Баклан значить 'особу, що одержала строк за хуліганство', раніше (нач. ХХ в.) - 'недосвідчений человек'. Однак в одному місці Козир у розмові з революціонерами дозволяє собі таке застереження, що через маску кримінальника лукаво визирає автор. От цей контекст: "Поки я коня жену, треба поверх казенних сургучів звичайну мішковину натягнути, і ні в життя ніхто не скумекає, що в нас там не лаврушка, а шістсот кальмотов. Як у номері засядемо - поділ" (С.

125). Раніше вже говорилося про 600 тисячі рублів.

Так що слово Кальмот виявляється в сильному з погляду семантичної реконструкції контексті. Читач без праці вирішує цю задачку на кмітливість і з гордістю за свою проникливість читає далі. А ми зупинимося й звернемося до російських словників кінця XIX - початку ХХ в. И отут ми чекає нехай маленьке, але все-таки певною мірою відкриття. Як паралелі до Кальмот немає нічого ближче, чим похідне від Калим карне Калиман 'збільшення' [Смирнов: 1072, Козловский: 38].

По тексту роману Вс. Крестовского Н. Смирнов описав значення даного слова (характерного для кінних баришників і шахраїв) так: "Калиман - збільшення, частка видобутку" [Смирнов 1899: 1072].

=[СРВС-I: 38]. Друге значення слова Калиман, представлене в БСЖ [Мокиенко, Нікітіна 2000: 239], сходить до аналітичного дослідження В. Tонкова 1930 р. Відносно слова Кальмот можливі дві гіпотези: а) слово Кальмот є очиткой (помилковим прочитанням робочих виписок зі словника Смирнова), а саме: Калиман - збільшення, частка видобутку [Смирнов 1899: 1072]. = [СРВС-I: 38]; Козуля - 1000 руб.

[Смирнов 1899: 1073] = [СРВС-I: 39] трансформований в *Кальмот (и прочитане як Ь, Ан прочитано як Від) - 1000 руб. Тлумачення взяте із сусіднього рядка; б) слово Кальмот є свідомою авторською трансформацією, оскільки Калим стало загальновідомим словом і його похідне Калиман на сучасного читача не робить належного враження до якості слова старого жаргону. Яка з версій вірніше відбиває шлях створення слова, сподіваємося, нам пояснить незабаром автор. Такі описи жаргонних слів, як Кальмот, інкорпоровані в художній текст, прямо або побічно апелює до безпосереднього досвіду читача як мовця через приклад уживання слова в "сильному" контексті, здатному підказати значення маркірованого слова незвичайного виду Їх не може бути занадто багато, а контекст "заряджається" підказками. Такі принципи вживання жаргонних слів у художньому тексті Зрозуміло, що технічно складно застосування знаків наголосу й практично неможливо без руйнування тканини художнього оповідання використання в примітках розгорнутих коментарів граматичного характеру. Всі ці обмеження досить помітно скорочують можливості для повноцінного опису жаргонного слова в художньому тексті. Крім того, художній текст не може служити джерелом для жаргонної лексикографії. Порівн., напр.: Пан - товариш [Смирнов 1899: 1067] = [СРВС-I: 33; Мокиенко, Нікітіна 2000: слово відсутнє], по романі Вс. Крестовского "Петербурзькі нетрі", де можна запідозрити, що пан коштують помилково замість Хлопець. Слуховая фіксація жаргонізмів у шинку могла давати й такі ефекти У всякому разі до даного типу джерел варто підходити з найбільшою обережністю, не забуваючи про право автора на вимисел. У романі "Коронація" феня представлена під датами 7, 9, 10 томлячи Це такі слова: Сявка - 'безпородний собака; дрібний злодюжка' (С. 64, 137, 162); Малява 'пароль' (С. 64, 160); Суши світило - "гаси смолоскипа" (С.

164), Стреха - 'зустріч' (С. 164); Голован - 'ватажок' (С. 137, 163); Не ломлять - 'не говорять' (С. 137); Майдан, схід - 'сходка, збори' (С.

137); Бовтали - 'мова' (С. 137); Гутор - 'розмова' Стукалка - 'натяк'; Мазаний - 'шанс'; Тиримся - 'ховаємося' (С. 162) і ін. У цьому списку принаймні слова Мазаний, не ломлять, голован є, цілком ймовірно, авторськими знахідками.Інше (словникове) опис у принципі покликано відповісти на певне коло питань у порядку, заданому структурою словникової статті.

Опис слова повинне в ідеалі повідомляти читача, як слово вимовляється, пишеться, до якої частини мови належить (і, якщо змінюється, то які ще форми має), які воно має лексичні значення (включаючи коннотативний аспект), бажані приклади вживання, особливо типові й стійкі контексти. Цього досить для того, хто незнайоме слово десь услихал-побачив і хоче впоратися Для слова обмеженого вживання дуже важливо вказати місце, час і соціальне середовище, у якій слово (було) уживано. Для повного усвідомлення місця словникових раритетів у системі російської лексики важливо знати історію їхнього вживання й фіксації в словниках (як тільки немає можливості простежити історію їхнього усного побутування), етимологію слова й етапи адаптації, якщо це запозичення (оскільки дуже часто інших географічних прив'язок у нас немає) і словотворчу активність (як тільки немає можливості визначити частоту їхнього вживання). Обмежимося двома парами прикладів описів жаргонних слів, які представлені в сучасних словниках. Слово ЗанПРОЗа... 3. Кут. Кінь [Мокиенко, Нікітіна 2000: 207], у БСЖ описано на основі трьох джерел: [Мильяненков 1992: 124; ББИ: 87; Балдаев 1997-I: 146]: Скалка - кінь. Жаргонне слово не викликає труднощів у плані вибору місця наголосу й визначення словозмінної парадигми. Однак є вагомі підстави вважати, що перед нами переривчаста цитата зі словника Даля (далеко не єдина).

Порівн.: "Заножить Кінь, прив'язати за ногу й пустити на траву"; строкою нижче дано: "Скалка ж. мелкiй осколишъ дерева... " [Даль-I: 609]. При читанні по косою нагору й виходить шукане, нібито жаргонне, слівце В 4 словниках представлене жаргонне слово Скрин 'ніч' [Мильяненков 1992: 233]; (ин[оязичное]) [ББИ: 226; Балдаев 1997-II: 43]; Скрин, - а, м. Кут. 'ніч' [Мокиенко, Нікітіна 2000: 544].

Граматична характеристика очевидна: - а, м. Твердий приголосний у финали основи не дає інших варіантів ["Ніч" - неживе, тому випадок запозичених одушевлених типу Клер (неизм., ж.р., власне ім'я) свідомо залишається за дужками ] Калу "карне" в останнім джерелі вказує, що три попередні словники описують кримінальний жаргон. Походження слова невідомо. Зрівняємо однак: Скринъ м. Скринка ж. -Нічка, стара[инное]; Скриня юж[ное,] м[а]л[про]р[про]з[сiйское] (отъ сховати, кришка?) укладання, сундукъ...

[Даль-IV: 209]. Наведено три варіанти слова, третій (зменшувальне похідне жіночого роду) дана скорочено: -Нічка, у сучасному словнику могла б стояти скорочений запис із тильдою (~): *скри|н, ~нка, ~ночка. Частина слова після тирі прийняли за тлумачення *нічка. Пізніше зменшеність тлумачення, треба думати, здалася недоречної, тому неї забрали.

Порівн. також: [Шаповал 2001, Шаповал 2003].

Два інших приклади ілюструють проблему впізнання цитат зі словника німецького жаргону. Слово БибИ (м[ежду]н[ародное] <тобто невідоме в кримінальному жаргоні радянського часу>) - тітка (Кличка у циганів) [Мильяненков 1992: 84]; Биби (ин[оязичное] <т. е. записане на території бивш.

СРСР у другій половині ХХ в.>) - тітка (Звертання у циганів) [ББИ: 28; Балдаев 1997-I: 35]; нем. арго Bibi F Muhme (Anrede der Zigeunerinnen untereinander) ...

[тітка (звертання циганок між собою)] < Zig. Bibi f Tante [циг. Биби ж тітка] [Wolf. R: № 448]. Зіставлення трьох версій тлумачення залишають враження, що два росіяни версії являють собою варианти перекладу з німецького. Настільки ж мудра текстологічна історія коштує за словом МелькЕРин (мн.) - жінка, що обкрадає свого партнера під час полового акту [Мильяненков 1992: 166]; Мелькерин (ин.

) повія, що обкрадає своїх клієнтів [ББИ: 139; Балдаев 1997-I: 247]; нем. арго Melkerin f Dirne, die den Gast beim Akte bestiehlt ... [дівка, що гостюючи під час акту обкрадає] [Wolf. R: № 3225], букв. ньому Melkerin значить 'доярка'. Загалом кажучи, запозичення похідного іменника другого порядку в сфері усного спілкування малоймовірно.

Крім того, деяка незграбність російського тлумачення в Л. Мильяненкова, замічена й підправлена у двох інших джерелах, чудово пояснюється як наслідок рабського перекладу з німецького. Таких збігів з німецькими словниками в російських словниках, що виходили після 1992 р. дуже багато.

Наприклад, слово Чай - 'дівчина, , ЩоЗаймається для видимості торгівлею, при цьому вислеживающая кого-небудь' [Мильяненков 1992: 272]. Це словниковий опис не включений у БСЖ, а також у два словники кримінального жаргону, досить співзвучні зі словником Л. А. Мильяненкова по колу описаних слів: [ББИ 1992; Балдаев 1997]. У цьому випадку не виникає складностей етимологічного характеру: слово Чай - це циг. Чяй ж. ' дівчина-циганка; дочь'.

Однак підкреслена частина тлумачення, здавалося б, обумовлена тими нечисленними контекстами, які були в розпорядженні укладача, у силу своєї неймовірної деталізації може бути також запідозрена в літературному походженні. Є побоювання, що російських контекстів не було взагалі, а словникова стаття являє собою переклад з німецького, порівн. дані зведеного словника німецького жаргону (який у багатьох випадках дозволяє дуже переконливо пояснити сотні слів, що проникнули в російські жаргонні словники після 1992 р.): Schabi M Knabe, Sohn, Junge, Kind ... Tschawo ... - Zig. tšawo m Knabe, Sohn,.. - Czaj f Tochter, Maedel, Frau ...

- Zig. tšai f Maedchen, Tochter ... [Wolf. R.: 4771].

Однак дослівної паралелі поки знайти не вдалося. Обоє розглянуті типу опису рідкого слова (у художньому тексті й у словнику) не завжди повні, але вони неповні по-різному. Із цієї причини обоє вони не завжди дозволяють судити про реальне звучання слова і його значенні. Утішає хоча б те, що в ряді випадків у процесі верифікації ми можемо довести, що перед нами вигадані слова, що не мають відносини до реальної мовної практики.

В обох випадках критика доступного фрагментарного опису з метою дізнавання вихідного слова й/або реконструкції вихідного феномена мовлення по необхідності базується тільки на обмеженому фрагменті тексту. Тобто опис у принципі не може бути повним.

У результаті аналізу великого масиву випадків вдається вибудувати деяку початкову схему критики "бедних" джерел такого роду: а) фіксація неосвітлених пунктів представленої вище схеми; б) заповнення їх по можливості на основі зовнішніх даних Крім того, на основі аналізу прикладів такого роду можна запропонувати загальну типологію можливих траєкторій свідомого й несвідомого "редагування" вихідного мовного матеріалу в руслі естетических завдань художнього твору або в рамках конвенції словникової "об'єктивності". Тут немає місця для того, щоб докладно зупинятися на класифікації помилок. Досить сказати, що класична класифікація помилок у текстології [Лихачов 1962: 60; Томашевский 1959: 47; Богородицкий 1915: 199-204] має потребу в доповненнях. Зокрема, з обліком тих нових явищ, які викликані скануванням, створенням і зберіганням тексту в електронному виді, а також автоматичною обробкою тексту. Поряд із цим хочеться підкреслити, що досить ефективним для критики сучасних словників виявляється все те коло підходів, які накопичені вітчизняною текстологією на давньоруському рукописному матеріалі. Не менш важливо, з погляду визначення завдань критики джерела в загальному виді, зафіксувати той факт, що результати опису жаргонного слова в художньому тексті й у спеціальному словнику виявляються напрочуд близькими по своїй схованій тенденції до деформації реальності й містифікації читача Це приводить нас до необхідності систематичної комплексної критики описів рідких (жаргонних) слів. Література Акунин Б. Коронація, або Останній з романів. Роман. - М.: Захаров, 2000. Акунин Б.

Статський радник. Роман. - М.: Захаров, 2000.

Балдаев Д. С. Словник блатного жаргону.

В 2-х тт. - М., 1997.

ББИ: Cловарь тюремно-табірно-блатного жаргону: мовний і графічний портрет радянської в'язниці / Авт.-сост.: Д.

C.Балдаев, В. К.Белко, И. М.Исупов.

- Одинцово, 1992. Богородицкий В. А. Лекції по загальному мовознавству. - Казань: Типо-Літографія Имп. ун-та, 1915. Далечінь В.

И. Тлумачний словник живої великоросійської мови. Т. I-IV. М.

, 1980. Лихачов Д. С. Текстологія. На матеріалі російської літератури X - XVII вв. М.

-Л.: Изд-В АН CCCР, 1962. Мильяненков Л.

А. По ту сторону закону. Енциклопедія злочинного миру. - Спб., 1992. Мокиенко В.

М., Нікітіна Т. Г. Великий словник російського жаргону.

- Спб: Норинт, 2000. Смирнов Н. Cлова й вираження злодійської мови, обрані з роману Вс.

Крестовского "Петербурзькі нетрі" ИОРЯ. - Т. IV. - Кн. 3. - Спб.

, 1899. - С. 1065-1087. Близько 270 слів і виражень. Репринт у старій орфографії: Козловский Влад. Збори російських злодійських словників. - Т.1.

- С. 27-54. СРВС: Козловский В. (сост.

) Збори російських злодійських словників. В 4-х тт. / Сост.

Влад. Козловский. - New York: Chalidze Press, 1983. Томашевский В. Б.

Письменник і книга. Нарис текстології / 2-е изд. - М.: Мистецтво, 1959. Тонков В. Досвід дослідження злодійської мови / c предисл. М.

А.Васильєва. - Казань, 1930.

Репринт: Козловский Влад. Збори російських злодійських словників. - Т.1. - С. 155-238. Шаповал В. В.

Джерелознавство й лексикографія жаргону. 3 Дячок М. Т.

, Шаповал В. В. Opuscula glottologica professori Cyrillo Timofeev ab discipulis dedicata. - М.

: Супутник, 2001. - С. 20-39. Шаповал В.

В. Як не потрібно цитувати Даля Російське слово: діахронічний і синхронічний аспекти. Матеріали міжнародної наукової конференції, посв. 130-летию від дня рожд. Д. Н.

Ушакова ( 17-19 квітня 2003 г.). - Орєхово-Зуєво: МГОПИ, 2003. - С. 302-304.

Wolf. R.: Wolf S. A. Woerterbuch des Rotwelschen: Deutsche Gaunersprache. - Mannheim, 1956. на 1 місці не принесе більше доходу компанії

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе