Степанов — Іспанська мова

Г. В. Степанов ІСПАНСЬКА МОВА (Лінгвістичний енциклопедичний словник. - М., 1990. - С. 203-204) Іспанська мова - один з романських мов (іберо-романська підгрупа). Офіційна мова Іспанії, 19 країн Латинської Америки (у Перу поряд з кечуа, у Болівії - з кечуа й аймара, у Пуерто-Рико - з англійською мовою).

Розповсюджений також на Філіппінах, у колишніх колоніях і зонах іспанського протекторату в Африці (офіційна мова Республіки Екваторіальна Гвінея), на південно-заході США. Загальне число мовців 300 млн. чіл. Один із шести офіційних і робочих мов ООН.

До кінця 15 в. переважало назву "кастильский мова". У міру формування іспанської національної мови взяв гору термін "іспанська мова". У Латинській Америці вживаються обидва терміни, однак перевага віддається першому.

Іспанська мова являє собою новітній етап розвитку живої народної латині, занесеної на Пиринейский півострів римськими колонізаторами на рубежі 3-2 вв. до н.е. Специфіка діалектного членування сучасної іспанської мови складається в множинності північних говорів і діалектної нерозчленованості півдня Іспанії, що подвергались арабському завоюванню ( 711-1492). Північні діалекти: арагонский з 3 говорами - пиренейским, прибережним (басейн р.

Ебро в Наваррі й Арагоні), нижнеарагонским; леонским (властиво леонский, астурийский, або бабле, мирандский), кастильский (говори: бургосский, алавский, сорийский, або сорианский, риохский, або риоханский). На півдні - андалусийский діалект, що включає властиво андалусийскую, мурсийскую, естремадурскую й канарскую різновид. В основі літературної мови лежить кастильский діалект, що зайняв провідне положення з 16 в. У звуковому складі іспанської мови 5 голосних: a, o, e, u, i.

У літературній мові розходження по відкритості/закритості не фонологизировани, а обумовлені характером складу (відкритий склад - закритий голосний і навпаки). Є дифтонги (із з'єднання сильних голосних a, e, o зі слабкими u, i або двох слабких) і трифтонги (рідко). Вибухові приголосні b, d, g (у сильній позиції) мають позиційні варіанти - спіранти [b], [đ], [g] (у слабкій позиції). Напівпроривна (аффриката) [č] подібна з відповідної приголосним в англійській, італійській і іншій мовах. Межзубная глуха [o] не має відповідностей в інших романських мовах.

Фонема [s] у літературній нормі Іспанії - апикально-альвеолярна на відміну від предорсальної [s] в Андалусії й Латинській Америці. Велярна, постдорсальная [x] має більше тверду фрикацию, чим інші фрикативні й невідома іншим романським мовам. У всіх фрикативних глухих відсутні дзвінкі пари. Бічна приголосна [l] виявляє тенденцію до переходу в [j]. Тремтяча [r] на початку слова й після n, l, s має багаторазову вібрацію, між голосними - однократну; фонема [rr] зустрічається між голосними й фонематически відрізняється від [r] у подібній позиції. На відміну від французької мови місце словесного наголосу не фіксовано, найбільше часто - на передостанньому складі. Іменники й прикметники не відмінюються, мають категорії роду (чоловічого й жіночого) і числа (єдиного й множинного).

Для вираження певної й невизначеної співвіднесеності використовується 3 види артикля: певний, невизначений і нульовий. Особисті займенники зберегли відмінювання. Вказівні займенники трьох щаблів: este 'цей' (біля мовця), ese 'той' (біля співрозмовника), aquel 'той' (предмет, вилучений від обох співрозмовників). Дієслово має 14 граматичних часів, розподілених по 3 нахиленням: дійсному (8 часів), сослагательному (4) і умовному (3 часу).

Форму наказового способу дієслова мають тільки в 2-м л. ед. і мн. числа. Своєрідною рисою є наявність двох дієслів зі значенням "бути": ser і estar. Є 3 неособисті форми дієслова: дієприкметник минулого часу страдательного стану, герундій і інфінітив, 2 стани: дійсний і страдательний, утворений від особистої форми дієслова ser + дієприкметник основного дієслова.

Пасивно-поворотна форма складається з дієслів у дійсному стані й зворотному займеннику se. Порядок слів відносно вільний. Постановка прямого доповнення до дієслова викликає займенникову репризу: Este libro no lo he leido 'Цю книгу я її не читав'. Пряме доповнення, що позначає особа, на відміну від інших романських мов супроводжується прийменником a (порівн. румунський і молдавський прийменник pe). Основна особливість неособистих форм дієслова - утворення абсолютних конструкцій. Більшість слів іспанської мови походить із народної латині, зберігається також лексика класичної латині.

Вибір з латинського фонду відрізняє іспанську лексику від інших романських мов (исп. hermano 'брат' від germanus, порівн. італ. fratello, франц. frère від frater). Запозичення із книжкової латинської мови середніх століть і Відродження привели до утворення дублетних пар: народне llamar - книжкове clamar.

Германські запозичення подібні з іншими романськими мовами, специфічна лексика арабського й індійського походження. У різні періоди проникали французькі, англійські й росіяни запозичення. Писемність на основі латинського алфавіту. Найстарші пам'ятники на кастильском - "Пісня про моєму Сиде" (1140, запис прав м. Авила (т.

зв. Fuero; 1155). Іспанська мова Латинської Америки функціонує як сукупність різних національних варіантів. Загальне число мовців у Латинській Америці понад 200 млн. чола.

Історична база іспанської мови в Латинській Америці - розмовна мова Іспанії кінця 15 в. (початку колонізації) з переважним впливом южноиспанской різновиду (андалусийская, канарская). В основі особливостей іспанської мови Латинської Америки (т.зв. американизмов) лежать фонетичні й лексичні явища, рідше граматичні. Іспанська мова на Філіппінах - варіант іспанської мови, що виник у результаті їхньої колонізації в 2-й половині 16 в. На рівні розмовного мовлення змішався з місцевими мовами й говорами, утворивши подобу креолизованного тагало-іспанської мови.

Іспанський єврейський (сефардский) мова - різновид іспанської мови, початок утворення якої пов'язане з вигнанням з Іспанії наприкінці 15 в. євреїв, що розселилися головним чином на території Османської імперії, у Північній Африці, потім у Португалії, Італії, Греції, Румунії, Палестині й ін. Перебуваючи в умовах іншомовного оточення й не маючи статусу офіційної мови, він дотепер зберігає риси (головним чином у фонетику) іспанської мови кінця 15 в. Функціонує як побутова мова, що проявляє ознаки вимирання. Література Шишмарев В. Ф.

Нариси по історії мов Іспанії. М.

- Л., 1941.

Степанов Г. В. Іспанська мова в країнах Латинської Америки. М., 1963. Степанов Г. В.

До проблеми язикового варіювання. Іспанська мова Іспанії й Америки.

М., 1979. Левинтова е. И., Вольф Е. М. Іспанська мова.

М., 1964. Васильєва-шведі ПРО. К.

, Степанов Г. В. Теоретична граматика іспанської мови.

Морфологія й синтаксис частин мови. 2 изд.

М., 1980. Васильєва-шведі ПРО. К.

, Степанов Г. В. Теоретична граматика іспанської мови.

Синтаксис речення. М., 1981.

Cuervo R. J. El castellano en América. Bogotá, 1935. Entwistle W. J. The Spanisch language together with Portuguese, Catalan and Basque.

L., 1936. Lenz R. La oración y sus partes. Estudios de gramática general y castellana.

4 ed. Santiago de Chile, 1944. Besso H. Bibliografía sobre el judeo-español, "Bulletin Hispanique", 1952, t. 54.

Bello A., Cuervo R.

J. Gramática de la lengua castellana.

Buenos Aires, 1954. La lengua española en Filipinas. Madrid, 1965. Menéndes Pidal R. Orígenes del español.

7 ed. Madrid, 1976.

Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid, 1973. Alarcos Llorach E. Fonología española. 4 ed.

Madrid, 1976. Zamora Vicente A. Dialectología española. 2 ed.

Madrid, 1979. Lapesa R. Historia de la lengua española.

8 ed. Madrid, 1980.

Іспансько-російський словник, під ред. Б.

П. Нарумова. М., 1988.

Santamaría F. J. Dictionario general de americanismos, v. 1-3. México, 1942. Moliner M. Dictionario de uso del español, v.

1-2. Madrid, 1966-67. Dictionario de la lengua espanola, 19 ed. Madrid, 1972. Corominas J., Pascuual A.

Dictionario crítico etimológico de la lengua castellana, v. 1-4. Madrid, 1974. Casares J. Dictionario ideológico de la lengua española, 2 ed. Barcelona, 1975.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе