Стилістичні можливості словотвору Функціонально-стилістична закріпленість афіксів і їхнє використання як стилістичного засобу

Іспит: Стилістика й літературне редагування

Афіксальні спосіб словотвору – самий частоупотребляемий.

Афікси розподіляють утворені ними слова по трьох основних стилях уживання: нейтральному, розмовному й книжковому

До складу нейтральної лексики входять:

·слова із суфіксом –ица, що позначає назви самок тварин

·Суфікси –анін(янин), - яні (англійці, парижане).

·- ина із предметним значенням (баранина)

Для одержання книжкової лексики використовується багато суфіксів від запозичених слів. Це в основному суфікси зі старослов'янського (-ость, - ствий) і західноєвропейського (-аций, - изм, - ионер). Такі суфікси зберігають своє стилістичне фарбування, на що вказує майже повна відсутність новотворів з ними в народній мові

У складі розмовної лексики можна виділити слова із суфіксом –ениш, що позначає дитинчати тварин, і збірний імена существительний із суфіксами –j(й)е й –н(я) (жіноче, солдатня).

Для утворення скорочених версій по батькові використовується заміна суфіксів –ович, - евич на –ич, - ич (Палич, Михалич).

Також існують групи суфіксів, що виконують експресивно-оцінну функцію

1)Утворюючі імена іменники "загального" роду: - л(а) (відвертала, чудила), - до(а) (вискочка, ласун), - х(а) (растеряха)

2)Службовці для назви осіб по яких-небудь ознаках: - ач (бородань), - як (добряга)

3)Утворюючі назви суспільних явищ із негативною характеристикою: - щин(а) (іноземщина), - овщина (дедовщина).

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе