Тлумачення знання Спинози про єдину субстанцію


Тлумачення знання - одне з головних завдань філософії. Але її історія показує, що такого роду тлумачення виникають не одночасно із самою філософією. Це, насамперед, давньогрецька філософія, що відкрила європейську філософську традицію як осмислення природи, що оточує людини. Але, у міру розвитку самої людини - не тільки як члена певного класу, певного суспільства, але як особистості, що усвідомлює свою індивідуальність, - а також, у міру того як філософія як понятійне знання погоджувала свої побудови з результатами естественнонаучной думки, все більше місце в ній стали займати різні питання тлумачення знання. І найбільш впливові філософські знання стародавності - платоновское, аристотелевское, значною мірою й демокритовское - свої пояснення буття й сутності будували в прямої залежності від того або іншого тлумачення основних принципів знання

Разом з тим, питання пізнання, гносеології розглядалися як похідні від питань буття, онтології. І така, переважно онтологічна, установка філософії була навіть посилена в середньовічних схоластичних філософських побудовах. Найважливішою гносеологічною причиною такої переважно онтологічної установки схоластики було вкрай слабке в умовах середньовіччя розвиток наукового знання

Радикальна зміна філософської ситуації в Епоху Спинози було результатом, насамперед боротьби проти установок і принципів схоластичної філософії, що тоді ще в більшості європейських країн уважалася офіційною філософською доктриною. Ця боротьба проти схоластики була боротьбою за вдосконалювання філософського знання. А таке вдосконалювання, у свою чергу, було можливо лише в умовах інтенсивного наукового прогресу, що здійснювався тоді в багатьох галузях знань, особливо в області математичного й експериментального природознавства

Розвиток наук, історія філософії, як і історія духовної культури взагалі, свідчать, що прогрес наукового знання неможливий без досвідченого природознавства й без його математичного осмислення. Досвід і математика - ці два могутніх двигуни наукового знання - існували вже в стародавності, хоча в умовах античної культури вони майже завжди виступали у відриві друг від друга. Філософські навчання античності відбивали як особливості досвідчених знань, так і особливості математичних знань стародавності. Схоластична ж філософія, успадкувавши багато понять і категорії античної філософії, майже повністю втратила зв'язок, як з першими, так і із другими. І, коли досвідчене природознавство стало інтенсивно розвиватися вже наприкінці середньовіччя, в епоху Відродження, коли в ту ж епоху почався новий підйом математики, філософи в боротьбі проти схоластичних принципів і установок з необхідністю звернулися до осмислення результатів нового природознавства

Прагнення передових філософів до вдосконалювання філософського знання означало осмислення й узагальнення результатів і методів нової науки. Тому філолофсько-методологічні роботи належать до числа головних праць, у яких сформульовані багато принципів нової, антисхоластичної, філософії - «Новий органон» Бэкона, «Правила для керівництва розуму» і «Міркування про метод» Декарта, «Трактат про вдосконалювання розуму» Спинози.

Щоб побудувати надійне знання щирої філософії переглядалися схоластичні установки й поняття. Філософи зверталися до осмислення й узагальнення методів математики, тому що бачили в її істинах прояв «природного світла» людського розуму, що власними силами, без допомоги яких би те не було авторитетів і, навіть, без допомоги надприродного «одкровення божия» здатний проникнути в будь-яку таємницю й осягти будь-яку істину. Найбільш впливовим і глибоким критиком схоластики із цих позицій став Ренэ Декарт. У філософії Нового Часу він виступив родоначальником раціоналізму. Зв'язок філософії Спинози з картезіанством настільки очевидна, що довгий час раціоналістичне навчання Ренэ Декарта розглядалося як єдине її джерело. Спиноза був його молодшим сучасником і просто не міг не зазнати впливу від значного мислителя Питання, що піднімають ним, можуть розглядатися як спроби рішення картезіанських положень, а його навчання - як, з одного боку, розробка, з інший, - реакція на це впливове навчання. «Основи філософії Декарта» (ранній твір Спинози) містять введення, що пояснює, що Спиноза не завжди розділяє погляди, викладені в книзі. Приймаючи фізикові Декарта в цілому (хоча й виражаючи деяку незадоволеність до кінця життя), у картезіанській метафізиці він знаходив три незадовільних особливості: трансцендентність Бога; дуалізм душі й тіла; і приписування волі волі Богу й людині (останню й сам Декарт визнавав чудом, поряд з річчю з нічого й Людиною-Богом) - ці доктрини роблять мир непостигаемим. Безсумнівно, що із всіх найближчих послідовників Декарта він був самим оригінальним, і йому довелося зіграти в подальших долях філософії таку роль, як нікому іншому

Також великий вплив на філософські погляди Спинози зробили ідеї Джордано Бруно, особливо його пантеїстичні міркування, і такі різні мислителі як Томас Гоббс - видний представник того часу, і Маймонид - єврейський філософ і богослов 12 століття, що відмінювався кпантеизму.

Отже, Бенедикт (Барух) Спиноза (1634-1677) - один з найцікавіших філософів в історії філософії, його називали також реформатором нової філософії. Один з найважливіших показників глибини й життєвості філософського навчання Спинози - його вплив на мислителів наступних поколінь і тим більше століть. Спиноза присвятив розробці свого навчання все життя. Є цікавий факт, що в 1673 році філософові запропонували зайняти університетську кафедру в Гейдельберзі, однак, він виявився, побоюючись, що офіційний пост університетського професора обмежить його волю як мислителя. І не дивно, що й зараз до його навчання проявляється великий інтерес. Навчання Спинози мене також зацікавило, тому я у своїй роботі спробую викласти основні позиції його вчення про єдину субстанцію, а також розглянути особливості пантеїзму Спинози.

Если домашнее задание на тему: » Тлумачення знання Спинози про єдину субстанцію оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.