Виклад книги Ст. Рассадина «Драматург Пушкін: Поетика, ідеї, еволюція»

За останні роки з'явилися нові роботи про лірика, прозу й драматургію Пушкіна. Причому драматургії й театру великого поета навіть більше повезло: за кілька років вийшло цілих три монографії. З них остання за часом і досить примітна по змісту - книга відомого критика й літературознавця Ст. Рассадина «Драматург Пушкін».

Автор здійснює монографічне прочитання найбільш значних творів Пушкіна в драматичному роді. Окремі глави присвячені «Борисові Годунову», чотирьом «Маленьким трагедіям», «Русалці» і «Сценам з лицарських часів». За межами книги залишилися численні драматургічні задуми Пушкіна, чорнові ескізи, плани. По ходу розбору, втім, деякі з них залучаються: наприклад, стисле й тонко описується уривок «И ти отут був». Крім того, досить переконливо уведений у драматургічний контекст Пушкіна його незакінчений фейлетон «Альманашник». І навпаки, виведена «Сцена з Фауста», що аргументується її спорідненням з віршами-діалогами Пушкіна типу «Розмова книгопродавца з поетом» і «Герой».

Завдання, які ставить перед собою Рассадин, перечитуючи пушкінську драматургію, досить масштабні. По-перше, він хоче осягти нарешті природу сценічності п'єс Пушкіна. «Пушкін - єдиний великий драматург Росії, усе ще що не знайшов шляхи на сцену» (с. 6). По-друге, пильна увага приділяється поетиці пушкінських драм, причому «поетика ... - не стільки матеріал (і вже тим більше - ціль), скільки кут зору, засіб проникнути в ідейно-емоційний зміст добутку...». По-третє, автор досліджує «пройдений шлях драматурга Пушкіна», що розуміє «як формування принципово нового типу драми, і більш того - типу художнього мислення». Такий хід літературознавчої думки в головних рисах можна доглянути в багатьох сучасних роботах, але тут він особливо цікавий через самий предмет дослідження: пушкінська драматургія. Інтерес цей не вгасає до самого кінця читання

Наша увага підтримується насамперед, мабуть, найпривабливішою рисою книги - вільної, розкутої эссеистической манерою, у якій вона написана. Рассадин прямо-таки невичерпний у розгортанні літературознавчої фабули. Тут і «ефект присутності» самого автора, його невимушеність і емоційність, тут і гарна публицистичность і особливо оригінальність численних зіставлень п'єс Пушкіна з іншими його добутками

Розгляд кожної драми Пушкіна ведеться Рассадиним за принципом багатоаспектного підходу, коли автор може почати аналіз із будь-якої приватної проблеми, аби тільки вона зрештою виводила на магістраль критичної думки. Так, аналіз «Бориса Годунова» починається з теоретично заплутаної жанрової характеристики. Відомо, що сам Пушкін мав намір назвати «Бориса» те «романтичною трагедією», те «драматичною повістю», те «комедією про царя Борисові й Гришке Отрепьеве». Жодним із цих назв Пушкін не скористався, а кожне з них вишиковувало б зміст п'єси по-різному. Цікаві міркування автора над вільним найменуванням персонажів. Самозванцеві привласнено цілих п'ять найменувань, які залежать від розвитку сюжету, характеру пушкінських оцінок. Не менш цікаві спостереження над розміщенням датувань в «Борисові», пов'язані із загальною проблемою ремарок у п'єсах Пушкіна. Тут Рассадин вступає в суперечку із С. Шервинским, що писали про «вільне відношення» Пушкіна до допоміжного апарата драм, і наполягає на внутрішній обґрунтованості й закономірності кожного датування. У цьому випадку зі Ст. Рассадиним не можна не погодитися, тим більше що датуваннями Пушкіна він обґрунтовує «самостійне існування в трагедії окремих, сформованих, стилістично замкнутих невеликих форм» - своєрідних підступів до майбутніх маленьких п'єс

Але тут хотілося би зробити одне заперечення. Підкріплюючи свої доводи зіставленням з «Євгенієм Онєгіним», автор пише про старанність Пушкіна в обробці добутків, «заставившей його з достоїнством відповісти на докори в хронологічній непослідовності: «Сміємо запевнити, що в нашому романі час расчислено по календарі».

Однак «расчисление по календарі» подій в «Онєгіні» є не твердо встановлена істина, а проблема, як показано в деяких дослідженнях. Швидше за все, Пушкін тут просто іронізував, граючи із читачем і допускаючи в тексті, як це іноді робиться, хронологічні інверсії, розтягання й стиски, використовуючи лінійний і циклічний час і т. п.

Повернемося, однак, до «Бориса Годунову». Загальна концепція пушкінської драми сходить у Рассадина до чудової статті Г. Гуковского, до поглядів пушкініста XIX в. Л. Поливанова й історика В. Ключевского. Суть полягає в роз'єднаності, взаємному відчуженні, несумісності деспотичної державності й народних мас, царської влади й народу. Глава про «Бориса» не випадково називається «Два самозванці». Годунов теж самозванець, тому що влада його також перебуває за межами законів суспільства. Це чітко показує аналіз Ст. Рассадина знаменитої пушкінської ремарки «Народ мовчить». «Неучасть народу в справах далекої йому влади гибельно для неї», - пише автор

Вагомість пушкінського ліризму, підкреслена Рассадиним в «Борисові Годунове», ще більше збільшується в «Маленьких трагедіях». Зростання ліризму - це, по авторі, один із провідних принципів еволюції драматургії Пушкіна. Відповідно до цього Рассадин і розташовує глави, присвячені однієї із трагедій. Розташування не є загальноприйнятим, тому що звичайно п'єси циклу ставлять один за одним у порядку їхнього хронологічного виникнення. Рассадин міняє місцями дві п'єси, і останньої в нього виявляється «Кам'яний гість», що виявляє собою «єдиний випадок повного злиття автора з героєм, коли Пушкін довіряє персонажу свій світогляд, своє серце, не говорячи вуж про мову» (с. 200). Що стосується героїв інших трьох п'єс, те їхнє найглибше самовираження ставиться до самого Пушкіна як «чужа лірика». Концепція не безперечна, але досить серйозна, особливо якщо взяти до уваги те, що сам поет у відомому листі до Плетньова від 9 грудня 1830 р. розставив «Маленькі трагедії» саме в тім порядку, що прийнятий Рассадиним: «Скупий лицар», «Моцарт і Сальери», «Бенкет під час чуми» і «Кам'яний гість». Всі так, однак у традиційного розташування є свої переваги: так звані «рими ситуацій» і, що ще важливіше, наростання структурної «відкритості», причому для Рассадина останнє є другим провідним принципом пушкінської драматургічної еволюції. Кінцівкою «Бенкету» і кінцівкою циклу традиційно вважається ремарка, де «Голова залишається занурений у глибоку замисленість». У випадку, якщо зробити допущення, начебто сюжет завершується «Кам'яним гостем», цикл кінчається ремаркою «Провалюються», що природно виключає яку б те не було «відкритість».

Навряд чи можливо зупинятися докладно на розборі кожної «Маленької трагедії», проробленому автором. «Скупий лицар» виникає на рухливому історичному тлі: від середньовіччя до пушкінської сучасності. Потужний характер головного героя, що жадає абсолютної волі, історично й психологічно далекий від Пушкіна, але в соціальному плані дещо в них виявляється загальним

По Ст. Рассадину, «життя Барона - це виверт лицаря зберегти свої привілеї, своя самосвідомість, свою епоху за допомогою засобів, запозичених у нової епохи» (с. 77). Для Пушкіна також важливі були його станові привілеї й обов'язки в століття наростаючого меркантилізму. Але в нього не було багатства, що він дав Баронові. Втім, Баронові воно не допомогло, ставши лише джерелом трагічного конфлікту. «Сама честь виявилася невільницею грошей. <...> Абсолютна воля Барона <...> обернулася індивідуалізмом - страшним і, гірше того, вульгарним» (с. 98). Не Барон робиться «невільником честі» (таке назва глави), а той, до кого були звернені ці слова Лермонтова

Надзвичайно цікавий у книзі аналіз «Моцарта й Сальери», хоча він, на мій погляд, і грішить відомою однобокістю. У пушкинистике зложилося переконання в масштабності фігури Сальери, у грандіозності його злочинного фанатизму. Ще Бєлінський відзначав, що «у Сальери своя логіка; на його стороні свого роду справедливість, парадоксальна у відношенні до істини...» (2)* Передбачається, що поривом своїх страстей Сальери зрівнює себе з геніальною безпосередністю Моцарта. Тим часом у деяких сучасних розборах підсилилася тенденція, що знижує, у розумінні Сальери. При наявності зовнішніх застережень ми бачимо в підсумку низинного зрадника, змовника й ката. Ця тенденція доводить до межі в книзі Рассадина.

Сальери в автора представлений колишньої значущістю, все краще в ньому вже за. Зараз, до моменту свого холодно задуманого злочину (а Сальери, по Ст. Рассадину, «планщик», «логік і алгебраїст»), він у своєму самовдоволенні «сам себе оскопив, вихолостивши в душі художницький початок, що було подаровано йому природою» (с. 111). Пройшовши «шлях таланта до посередності» (с. 111), «відтепер він скопець, заздрісник, потенційний убивця» (с. 114). Часом додається, що «Сальери складно й багатогранний» (с. 120), але в остаточному підсумку він виявляється, подібно Дантесу, «виконавцем чужої волі» (с. 126), і в ньому розкриваються «потайние зв'язку» з бездуховною черню (пропонується порівняння з віршем «Поет і юрба»). Сальери «і є голос юрби, голос осмислений, що договорює за юрбу те, що самої зрозуміти їй і висловити не під силу...» (с. 130) Тепер «він уже людина юрби, агент чорни, він подвластен її логіці» (с. 130). У результаті «відбувається зіткнення не Моцарта й Сальери, а Моцарта й чорни, генія і юрби». Логіка тут, звичайно, тріумфує, але інтерпретація йде, на мій погляд, уже на грані можливого, хоча рятуйте! зіставлення Сальери, крім Дантеса, ще й з М. Воронцовим, Ф. Ницше, Ленским (про останній згадувалося вище). Важко собі представити, які ж «диалогизм» і «поліфонію» можна віднімати з п'єси, якщо в конфлікт вступають геній і «ділець і паскудник» (с. 164).

Тлумачення «Бенкету під час чуми», як і в інших випадках, відбувається на тлі різноманітних і витончених аналогій із творами Пушкіна. Отут і «Андрій Шенье», і «Герой», і «Альбом Онєгіна», і багато хто інші. Ст. Рассадина тут займає проблема пушкінського ліризму, що він тонко розлучає з автобіографізмом. Виникає проблема «чужої лірики», прагнення виділити в ліричних монологах персонажів ступінь ліричного самовираження Пушкіна. Для автора книги цей ступінь завжди дуже високий; так, у дусі сучасних концепцій він уважає, що «в "Онєгіні" <...> ліричний початок так чи інакше визначає структуру речі» (с. 164).

Однак, по Рассадину, з Головою бенкету Вальсингамом Пушкін лірично з'єднується далеко не завжди. Навіть про знаменитий гімн на честь Чуми, що традиційно зв'язується із самовираженням Пушкіна, Ст. Рассадин затверджує: «Система почуттів, втілена в гімні, у цілому - не пушкінська» (с. 170). І далі автор пише: «Захват Вальсингама перетворюється в самозахват; безстрашність перед особою чуми переростає в циническую хвалу їй...» (с. 171) Зізнаюся, мені ніколи не вдавалося прочитати гімн у такий спосіб. Правда, після сцени зі Священиком Вальсингаму все-таки «відкривається шлях до гармонії» (с. 174), але його характеристика як «сверхциника» підтримується до кінця. Гімн чумі в його буквальному значенні лежить у колі античного світогляду, але для Вальсингама він лише раптове знаходження істини, що потім втрачається

Применшення Сальери й Вальсингама начебто покликане служити контрастом до беззастережної апологетики Дон Гуана. Як уже було замічено, ми, по Рассадину, зустрічаємося в «Кам'яному дст» «з героєм, якому Пушкін зовсім не випадково довірили мову всієї любовної лірики, свої слова й почуття...» (с. 245). Усе, що відбулося з Дон Гуаном, є «покарання без злочину» (так і називається глава). Безліч остроумнейших спостережень і неочевидних аналогій вишиковує автор, щоб довести, що «Дон Гуан гине в ту хвилину, коли його душу відкрилася добру, - тому й гине» (с. 241). Перед нами одна із трьох основних версій у тлумаченні Дон Гуана - «прославляння» (на противагу «осуду» або «поясненню»), коли пристрасть героя до Доні Ганні розуміється як вільне, законне й гарне почуття, що звільняє людини Відродження від скам'янілих догм середньовіччя. Правду сказати, остання думка не акцентується, є далеко не єдиною в багатоскладній побудові Ст. Рассадина. Чи не більше місце займає опис ліричної спорідненості Дон Гуана Спушкиним.

Для доказу того, «що загибель застигає Дон Гуана на зльоті його душі» (с. 231), застосовані тонкі стилістичні зіставлення усередині тексту драми (наприклад, порівняння двох монологів героя, де він бачить - і описує! - Дону Ганну те рассипающей «чорні власи на мармур блідий», те «наклоняющей кучері» над «гордою труною»). Проведено аналогії з «Онєгіним», «Трунарем», віршем «Череп», з лірикою К. Батюшкова й «Кроками Командора» А. Блоку. Піднесення Дон Гуана проведений послідовно, переконано, принципово. Здається, що із всіх інтерпретацій такого роду інтерпретація Ст. Рассадина сама переконлива й аргументована. І все-таки оцінка Дон Гуана представляється надто завищеної. Мені бачилося у версії Пушкіна більше амбивалентности, наявності як позитивних, так і негативних моментів у вчинках героя, і - головне - трагічної провини, що полягає в авантюристичній фрагментарності, плинності й безосновности його характеру. Я б сказав, що Дон Гуан загинув стільки ж «на зльоті», як і «при кінці льоту»...

Аналіз «Русалки» також спроектований на безліч фонів. Отут і «Леста, Дніпровська русалка» Н. Краснопольского, і ряд творів Пушкіна («Яниш-королевич», «Не дай мені Бог збожеволіти» і ін.). Порівнюючи «Русалку» з «Онєгіним», Рассадин пише: «Пушкін підходить до кінцю, залишається поставити останню крапку, а рука бариться, тому що «магічний кристал» цього разу чомусь нічого певного не підказує» (с. 257). Аргументація розгортається на двох рівнях - тексту п'єси й принципів поетики Пушкіна

Ст. Рассадин переконує нас, що помста Русалки, що карає князя за зраду, не могло влаштувати Пушкіна, тому що князь уже покараний внутрішньою драмою, щиросердечним катастрофою. «Правда влади», що був вірний князь, звалилася під напором «правди любові», що опромінила дочка Мірошника. Сам Мірошник переживає катастрофу «правди справи» - так називає автор книги його повсякденний-практичний погляд на речі. Глава про «Русалку» надзвичайно захоплююча й у цьому змісті одна із кращих вкниге.

На прикладі «Русалки» і багатьох інших творів Пушкіна Ст. Рассадин розгортає подання про поетику художньої незавершеності, більше того, про принцип нового художнього мислення. Тут важко що-небудь заперечити, але можна зробити два додавання. Принцип «незавершеності» не домінує в пізній творчості Пушкіна, але вступає в складну взаємодію з поетикою «завершенности». Назвемо «Капітанську дочку», «Пікову даму», «Анджело», «Я пам'ятник собі спорудив», навіть «Мідного вершника». «Незавершеність» у Пушкіна завжди в опозиції до «завершенности». Крім того, настільки докладний і емоційний виклад принципу незавершеності в Пушкіна уместнее в книзі, розрахованої на масового читача, якийсь, за моїм переконанням, книга Ст. Рассадина все-таки не є: це дослідження для фахівців або для «професійних дилетантів» - филологов-непушкинистов.

Опис драматургії Пушкіна увінчується оригінальним розбором «Сцен з лицарських часів». Він звернув на себе увага ще з першою появою у вигляді окремої статті (1974), тому що в ньому затверджувалося, що «Сцени» початі Пушкіним у манері драматичної казки. Ст. Рассадин не наполягає, що це саме казка як жанр, він наполягає на поетиці казки - і ця стриманість досить доречна: аналіз лише виграє від цього. Прагнення Пушкіна використати компоненти чарівної казки в «Капітанській дочці» було помічено И. Смирновим (1971), так що сама еволюція поетики Пушкіна визначена вірно. І тут у доказах Ст. Рассадина недоліку ні, їхній цілий розсип. Аналіз часом блискучий. У підсумку, щоправда, знову затверджується поетика незавершеності. Але в мене залишається сумнів: якщо «зовнішній розвиток сюжету вступає в протиріччя із внутрішнім змістом що відбувається, зі змістом історичним» (с. 349), те чи можна беззастережно вважати «Сцени» удачею пушкінського генія? Інакше кажучи, якщо автор розгортає поетичний зміст по твердих канонах жанрової структури, а потім виявляється, що ці канони заважають вільному розвитку змісту, заважають довести сюжет до кінця, те чи можна вважати все це торжеством принципу незавершеної поетики?

Які ж загальні підсумки? На мій погляд, книга Ст. Рассадина про драматургію Пушкіна - помітна подія в літературознавстві. Вона підкуповує нескінченною розмаїтістю аналітичних прийомів, зіставлень, аналогій, вона гостро сучасна, захоплює невимушеним тоном, емоційністю. Небагато засмучує лише та обставина, що блискучі й оригінальні ходи аналізу опираються часом на концепції й передумови, які не представляються переконливими

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе