ХТО ТАКИЙ ЦЕЙ «ЕКАРНиЙ БАБАЙ»

С. Друговейко-Должанская З. Белокуровасловари жаргонів указують, що іменник Бабівáй здавна вживалося в карному жаргоні в значеннях 'старий', 'татарин', 'старий татарин', 'лихвар' (Мокиенко В.

М., Нікітіна Т. Г.

Великий словник російського жаргону. Спб., 2012). Так, у значенні 'старий' використовує слово бабай Фима Жиганец (псевдонім російського журналіста А. А. Сидорова, відомого своїми дослідженнями блатного жаргону) у своєму перекладі на феню пушкінського «Євгенія Онєгіна»: «Який же, млинець, дешевий зехер / Мені з бабаем грати в жмурка» (порівн.

: «Яке низьке підступництво / Напівживого забавляти...»). Сьогодні в молодіжному жаргоні це слово може позначати також 'уродженця Середньої Азії', 'грошову одиницю республік Середньої Азії' (Мокиенко В.

М., Нікітіна Т.

Г. Указ. соч.

), а в жаргоні солдатів, що воювали в Афганістані, - 'душмана' (Грачов М. А. Словник сучасного молодіжного жаргону.

М., 2006). Уже сам комплекс значень слова Бабай натякає на його тюркське походження. Дійсно, розповсюджений у російських говорах діалектизм Бабай ('дід, старий') етимологи зводять до тюркського запозичення Babá 'батько, дід' (Фасмер Макс.

Етимологічний словник російської мови. Т. 1. М., 1986). Діалектні словники повсюдно фіксують уживання слова бабай і в більше вузькому значенні 'фантастична істота в образі страшного старого, яким лякають дітей' (Анікін А.

Е. Російський етимологічний словник Вип. 2. М., 2008). Про це ж згадує й В. И. Даль: «іноді взнач. дитячого пугала; Дітей лякають і бабайкою, старухою, і отут сходяться виробництва від баби й від бабая». Наприклад, у фольклорних колискових піснях образ бабая використовується для того, щоб неслухняні діти не вставали з ліжка після того, як їх уклали спати: «Ай, бай, бай, бай, / Не ходи, старий Бабай, / Коням сіна не давай. / Коні сіно не їдять, / Усе на Мишеньку дивляться./ Миша спить по ночах / И росте по годинниках / Ай, бай, бай, бай, / Не ходи ти до нас, Бабай»; «Баю, баю, баю, бай, / Приходив вечор бабай. / Приходив вечор бабай, / Просив: Леночку віддай. / Ні, ми Лену не дамо, / Лену треба нам самим». Отже, бабай - це, безсумнівно, давно відоме російській мові «лайливе слово» тюркського походження. На форумах гуляє версія про те, що вираження Еханий (екарний) бабай - це не що інше, як тюркське «е хане, бабай»: «тобі кінець, дідусь». В авторитетних джерелах підтвердження цієї версії ми не виявили, хоча В.

С. Елистратов у своєму «Тлумачному словнику російського сленгу» (М., 2005) відзначає, що жаргонне «хана» ('кінець, загибель, смерть') відбулося «з тюркських мов». На думку ж В. В.

Хіміка, автора «Великого словника російського розмовного мовлення» (Спб., 2004), екарний (екхарний, еханий) бабай - 'вираження будь-якої емоції,: подиву, досади, роздратування, радості й т.

п.', використовуване в значенні вигуку в жартівливому разговорно-сниженном стилі, - являє собою евфемізм (вираження, використовуване для заміни іншого, що вважається непристойним або недоречним), «провокуючий перший звук лайливої формули е...

т... м... із заміною всієї іншої частини фрази неясним сполученням» (як, наприклад, і вигуку «екаламене», « ексель-моксель», « ялинки-ціпка» і т.п.

). Ця версія й здається нам самої здорової. У відмінність, до речі, і від популярного а Інтернеті пояснення, що екарний бабай - це, на самому-те справі, перекручена «якірний бабай». А вираження це нібито позначало професію: «Раніше так звалися люди, які займалися установкою й регулюванням якірних бакенів на Волзі.

Коли змінювався рівень води, то в бакена, що коштує на якорі потрібно було регулювати довжину троса. А тому що на цю посаду приймали в основному відставних матросів, тобто людей похилого віку (бабаев), тому й вульгарно назва якірний бабай». Слово бабай дійсно вживалося в астраханських і каспійських говорах у значенні 'великий становий якір', 'найбільший якір на судні' (див., наприклад, вказівка В. И. Даля: «Астрах.

великий, становий якір»), і значення це також сходить до тюркського babá 'батько, дід' (Анікін А. Е. Указ.

соч.) - видимо, на ґрунті контамінації значень слова бабай і произросла вигадка про невідомий «якірному бабае».Учнем 9 1 класів школи адресований розділ . Тут ви знайдете тексти добутків шкільного курсу літератури, критичні статті й матеріали, включені в програму

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе