Художній розбір вірша А. А. Фета «Я прийшов до тебе із привітом…»

Аналіз вірша - Я прийшов до тебе із привітом...

Творчість Панаса Опанасовича Фета (1820- 1892) відрізнялося оригінальністю й сміливим поле-тім фантазії. Будучи від природи досить похмурою людиною, раціональною в справах, консервативним у переконаннях, Фет з'являється перед нами як поет, що оспівує красу природи й людських почуттів. Багато критиків часто зауважували, що вірші Фета не так вуж і прості, як можуть здатися на перший погляд. Але для того щоб зрозуміти творчість Афана-Ця Опанасовича, його необхідно навчитися воспри-нимать.

Моїм самим улюбленим віршем виявляє-ся «Я прийшов до тебе із привітом...». Цей поетичний шедевр із самого юнацтва асоціюється із красо-тої фетовских створінь

Вірш був уперше надрукований у жур-нале «Вітчизняні записки» в 1843 р., у сьомому номері. Основна тема вірша - любов. І нехай сама тема стара й побита, добуток від-личается новизною й свіжістю. А вуж про надзвичайно-сти прийомів написання поетичних текстів свиде-тельствовали багато сучасників Фета.

Сам початок вірша вже незвичайно хоча б тому, що поети того часу дотримувалися пушкінської традиції віршування, що тре-бовала граничної точності в словах і сполученнях слів. Рядок з тексту:

Я прийшов до тебе із привітом, розповісти...

Є неточною й навіть не зовсім «правильної». Критики того часу бачили у Фете зухвалого й сме-лого поета. Фет знав про неточності своїх поетичних слів, про наближеність їх до живого, того більше яркою й виразної мови. Поет свої твори в жарт називав віршами «у розпатланому виді».

Не зовсім правильні і як би неохайні вираження фетовских віршів створюють вигадливі, незвичайно нові образи. Уже перші слова сти-хотворения «Я прийшов до тебе із привітом...», такі начебто б випадков і безглузді, створюють органічну природність живої мови. Відчуття импровиза-ции робить початок поетичного тексту ще більше ліг-кім і доступним. Момент імпровізації можна за-мітити й в останніх словах вірша:

...не знаю сам, що буду

Співати, - але тільки пісня зріє

Читаючи цей вірш Фета, мені іноді ка-жется, що слово володіє в Панаса Опанасовича якоюсь особливою властивістю, що при всієї його широ-ті, зибкости народжує в думках різноманітні ассо-циации. Це можна зрівняти лише з музичним образом

У зачині фетовского вірша деякі слова звучать особливо яскраво. У першій строфі це: « при-вет», «сонце», «світло», «трепет листів». Їх емоцио-нальний зміст близький друг до друга. По викликуваних асоціаціях вони говорять про сильні почуття - ра-дости, щастя, любові. Нагадуючи музичний ак-корд, що поступово збільшує своє звучання, вос-приймається стрункість у звуковому й словесному ряді. Важливе достоїнство будь-якого поетичного тексту - його цілісність. Тут вона проявляється з дивною жвавістю. У вірші «Я прийшов до тебе із при-ветом..» зауважується й стрункість предметів, і лад-ность тону В одному русі перебувають предмети зовнішнього миру й почуття героя

Численні повтори у вірші так-же сприяють цілісності композиції произведе-ния. Повтори як би скріплюють слова в даному сти-хотворении. Повторами досягається стрункий, цілісний рух звуків і слів. Це називається художнім впливом на читача

Наприклад, дієслово «розповісти» - головне слово-скріпа у вірші, що надає тексту єдине відчуття цілісності. Помітно це слово в другому вірші першої строфи й у першому вірші всіх посліду-ющих строф: «Розповісти, що з тією же пристрастю», «Розповісти, що отовсюду...». У тексті можна й ще знайти слова-повтори: «Ліс прокинувся» - «весь про-снулся», «гілкою кожної - кожним птахом».

Хочеться відзначити й той факт, що всі рими у вірші жіночі. Це закінчення ненаголошеним складом надає протяжність і музикальність

Велика увага у своїх поетичних произ-веденнях Фет надавав кінцівці. Тут можна отме-тить, що ліричний сюжет завершується пісень - вищою крапкою радості. У пісні й слів-те ще ні, а вона вже рветься назовні.

На закінчення мені хотілося б помітити, що про-винищення Фета користуються величезною популярністю протягом от уже цілого сторіччя. Його вірші схожі на пісні, а пісні існували завжди і йшли із самого серця, зачіпаючи душу слухача!

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе