Іспит: Культорология Життя Гаутами-Будди Майбутній Будда був, мабуть, реальним историчес-кім особою. У буддійській літературі докладно описано, як боги вирішили, що новому пророкові й божеству необхідно з'явитися на землю....

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Б. Я. Шарифуллин ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ОБ'ЄКТИВНІСТЬ (Мовне спілкування: спеціалізований вісник. - Вип. 8-9 (16-17). - Красноярськ, 1952. - С. 118-121) Ще один яскравий приклад включення в простір лінгвістичних...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" ценими із усього спадщини Мікеланджело. Сучасники ж майже не знали їх зовсім. Збірник, підготовлений було під тиском друзів до печатки,...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

В. Т. Клоков РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПРАВА В ШВЕЙЦАРИИ (Известия Саратовского университета. Новая серия. - Серия Филология. Журналистика. - Т. 9. - Вып. 1. - С. 30-35)...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Чеське Відродження Розвиток чеської національної культури й літератури в XIX столітті органічно пов'язане з підйомом національно-визвольного руху в країні проти гніта з боку Австрійської імперії. Починаючи з кінця...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Н. Т. Пахсарьян К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭПОХ: ПОНЯТИЕ РУБЕЖА, ПЕРЕХОДА И ПЕРЕЛОМА (Литература в диалоге культур-2. Материалы международной научной конференции. - Ростов-на-Дону, 2004. - С. 12-17) На...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Е. Ю. Гениева СТРАННАЯ СУДЬБА УИЛЬЯМА ТЕККЕРЕЯ (У. М. Теккерей: Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания. - М. , 1989) Теккерея переводили в России, начиная с 1847 г.; в 50-60-е...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 1826 – 1889 СТРОГИЙ РЕДАКТОР: ШКОЛА «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» Сухих И. Н. Русская литература. ХIХ век (главы из учебника 10 класса) Первая книга Н. Щедрина появилась,...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

ТРАДИЦІЇ ГОТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ТВОРЧОСТІ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА Спеціальність 10.01.03 – література народів країн зарубіжжя (західноєвропейська література) АВТОРЕФЕРАТ Дисертації на здобуття наукового ступеня Кандидата філологічних наук Москва – 2012...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Л. А. Мусорина ТЛУМАЧЕННЯ Ф. СКОРИНОЙ ГРЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ В "ПРЕДЪСЛОВИИ У ВСЮ БИВЛИЮ" (Сибірський лінгвістичний семінар. - Новосибірськ, 2001. - № 1. - С. 62-63) "Однієї з головних...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Іспит: Російська література Осн. етапи розвитку совр. драматургії(L): Феномен "нової драми" У процесі становлення й розвитку совр. Д. умовно можна виділити 3 етапи: I. 1960-е- 80-е рр.(період "відлиги"...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Экзамен: Зарубежная литература Патри?стика "(от Греч. ?????, Лат. Pater "- отец) "- Философия и Теология< Отцов церкви<, то есть духовно-религиозных вождей Христианства до VII века. Учения, выработанные отцами...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе