Дві основи дієслова

Всі дієслівні форми, за винятком майбутнього складного й сослагательного нахилення, утворяться за допомогою формотворних суфіксів і закінчень, що приєднуються до основи. По утворенню дієслівні форми розпадаються на дві групи залежно від утворюючої основи, що може виступати у двох варіантах: як основа невизначеної форми і як основа теперішнього часу. Основа невизначеної форми визначається шляхом усунення афіксів - ть (-ти): собира-ть. Основа сьогодення (або майбутнього простого) виділяється з форми третьої особи мн. ч. сьогодення або майбутнього простого: Пиш-Ут, напиш-ут. Від основи невизначеної форми утворяться: минулий час дієприкметник минулого часу (дійсне й страдательное) і дієприслівник доконаного виду: Возненавиде-Ть, возненавиде-л, возненавиде-вший, возненавиде-нний, возненавиде-в. Афікс - ну(ть) у дієсловах недосконалого виду, наприклад сохнути, мокнути, омонимичен афіксу - ну(ть) у дієсловах доконаного виду зі значенням моментальності або однократності дії, наприклад: ступнути, моргнути. Перший афікс звичайно втрачається при утворенні форм від основи невизначеної форми (сохнути - сіх, сохший), другий афікс зберігається (ступнути, - ступнув, що ступнув).

Від основи теперішнього часу утворяться форми сьогодення або майбутнього простого, наказового способу, дієприкметника теперішнього часу (дійсне й страдательное) і дієприслівника недосконалого виду: Називаj-Ут (називають), називай, називаj-ущий (називающий), називаj-емий (називаний), називаj-а (називаючи). Поняття про класи дієслів Основи невизначеної форми й теперішнього часу, як правило, розрізняються афіксами або звуковим складом: Чита-Ть - читаj-ут (читають), зва-ть - зов-ут. Співвідношення основи невизначеної форми й основи теперішнього часу визначає розподіл дієслів на класи. Класи дієслів, що характеризуються співвідношенням даних основ, що властиво й знову утвореним дієсловам, називаються продуктивними, наприклад дієслова типу сідають - сідати (порівн. приземлитися, примісячитися). Ті ж дієслова, за зразком яких нові дієслова не створюються, належать до непродуктивних класів, наприклад дієслова типу колють - колоти, полють - полоти й ін. Продуктивних дієслівних класів п'ять:

    1-й клас поєднує дієслова з основою невизначеної форми на - а(ть) і з основою теперішнього часу на - aj: читати - читаj-ут (читають). 2-й клас - дієслова з основою невизначеної форми на - е(ть) і з основою теперішнього часу на - ej: Жалетъ - жалеj-ут (жалують). 3-й клас - дієслова з основою невизначеної форми на - ова (-ева) (ть) і з основою теперішнього часу на - yj: радити - советуj-ут (радять), горювати - горюj-ут (горюють). 4-й клас - дієслова з основою невизначеної форми на - ну(ть) і з основою сьогодення (майбутнього простого) часу на - н-н-: стрибнути - пригн-ут. 5-й клас - дієслова з основою невизначеної форми на - і(ть) і із закінченням третьої особи мн. ч.

    теперішнього часу - ат, - ят: Молити - мол-ят.

Непродуктивні класи звичайно поєднують невелика кількість дієслів. Класифікація їх утрудняється наявністю дрібних особливостей у невеликих групах дієслів, а іноді й в окремих дієсловах (наприклад, є, їхати). Число непродуктивних класів поступово скорочується, тому що вони піддаються впливу класів продуктивних (наприклад, входять у вживання форми нявкають замість мяучут, муркочуть замість муркочуть, полощуть замість полощуть, махають замість махають за аналогією з дієсловами 1-го продуктивного класу). У пресі можна зустріти паралельне вживання обох форм, хоча багато хто з нових форм перебувають ще за межами кодифікованої літературної мови. Іноді форми розрізняються відтінками значень: поїзд Рухається (починає рухатися) і поїзд Рухається (перебуває в русі) . За матеріалами: Сучаснийий російський мова: Підручник / За редакцією Н. С. Валгиной. - М.: Логос, 2012. Розенталь Д.

е., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Сучасна російська мова.

- М.: Рольф, 2012. : анотований список нових книг по російській мові, літературі, діловодству

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе