Литература развивается в тесной зависимости от общественной жизни страны. Естественно что те события, которые произошли на Руси в XVII веке, отразились и в литературе. Русская литература становится более...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Твір по добутку на тему: Ліризм прози И. А.Буніна на прикладі одного з розповідей ("Сни Чанга"). И. А. Бунін є типовим представником письменників рубежу століть. Бунін - фаталіст,...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Сочинение по произведению на тему: Лиризм прозы И. А.Бунина на примере одного из рассказов ("Сны Чанга"). И. А. Бунин является типичным представителем писателей рубежа веков. Бунин — фаталист,...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Сочинение по произведению на тему: Анализ лирического стихотворения И. А.Бунина «Рассвет». Как часто кажется нам, что мир рушится, уходит у нас из-под ног. Под гнетом обыденности, проблем, которые...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Російська класична література, що одержала всесвітнє визнання» відкрила людству багато істотного в житті російського народу, російського національного характеру, самосвідомості й, насамперед, духовно^-моральні його цінності, пристрасність шукання істини, сенсу...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Твір по добутку на тему: Здивування щастя". (Тема любові в розповідях И. А. Буніна.) Проза И. А.Буніна вважається синтезом прози й поезії. У ній надзвичайно сильно исповедальное початок...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Сочинение по произведению на тему: Недоумение счастья". (Тема любви в рассказах И. А. Бунина.) Проза И. А.Бунина считается синтезом прозы и поэзии. В ней необычайно сильно исповедальное начало...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Лермонтов повернувся в Петербург. Тепер він був відомий поет, автор таких першокласних добутків, як «Смерть поета», «Бородіно», «Пісня про купця Калашникова». У світському суспільстві його оточили увагою, йому...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Аналіз вірша - Перший сніг Зображуючи природу, російські поети описують рідні краї, середньоєвропейські пейзажі, явища природи: весняний дощ, зимову холоднечу, ранню відлигу, літню спеку У вірші «Перший сніг»...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

«Американська трагедія» - вершина творчості великого американського письменника Теодора Драйзера. У ній найбільше повно втілився талант художника, гуманіста, правдошукача, пролагавшего нові шляхи й у літературі й вжизни. «Ноги...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Лермонтов почав писати ліричні вірші рано. За роки з 1828 по 1832 (роки навчання в Шляхетному пансіоні й університеті) він створив близько 300 віршів, що представляють собою ліричну...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе