М. В. Луканина ТЕКСТ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Й КОНВЕРГЕНЦІЯ (Політична лінгвістика. - Вип. 20. - Єкатеринбург, 2006. - С. 205-214) The article is devoted to an analysis of...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Р. Якобсон ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЛИРИКИ ПУШКИНА (Якобсон Р. Работы по поэтике. - М., 1987. - С. 213-218) Из всех литературных жанров Пушкина лирическая поэзия остается наименее изученной....

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

А. А. Щипицина СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕСКРИПТИВНИХ І ОЦІННИХ ПРИКМЕТНИКІВ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ МЕДИА-ДИСКУРСЕ (Політична лінгвістика. - Випуск (2) 22. - Єкатеринбург, 2007. - С. 93-98) The present paper is...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

В. В. Шаповал МНИМОЕ СЛОВО РУССКОГО ЖАРГОНА ЦУЛЕЙ "МУЖЧИНА" В СВЕТЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО АРГОТИЗМА КУЛЕЙ "(ШКОЛЬНЫЙ) ТОВАРИЩ" У Е. Д. ПОЛИВАНОВА (Шестые Поливановские чтения. Часть IV. Идеи Е. Д....

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

"Затем, что он равно зевал Средь модных и старинных зал", - О ком сказаны эти слова? Об Онегине или о мистере Дарси? Но ведь их разделяет не только...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Основні причини мовних помилок: 6. Багатослівність.Зустрічаються наступні види багатослівності: 1. Плеоназм (від греч. pleonasmos - надлишок, надмірність) - уживання в мовленні близьких за змістом і тому логічно зайвих...

Очерки и сочинения по русской и мировой литературе